všetky novinkyNovinkyMáme účasť v projekte „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.“

18. 2. 2014

Vybudovať a prevádzkovať vedecko-výskumné centrum v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu. Je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.
V nasledujúcich dvoch rokoch sa projekt sústredí aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

 

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

Zúčastňujeme sa na pripojení Rumunska k spoločnému trhu s elektrinou MC CZ-SK-HU
7. 2. 2014

Od prvých dní februára sa rozbieha projekt pripojenia Rumunska do integrovaného stredoeurópskeho denného trhu s elektrinou Českej republiky, Slovenska a Maďarska, prostredníctvom metódy Market Coupling (MC). Dodávateľom riešenia spoločnosti OKTE, a....

Dodávateľom elektriny pomáhame v súvislosti s centrálnou fakturáciou
7. 2. 2014

Od prvého dňa tohto roku sú účinné zmeny v mechanizme výberu taríf vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. V súvislosti s novým mechanizmom výberu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) pre dodávateľov elektriny zabe...

Dokumentácia pre Aupark Schopping Center
7. 1. 2014

Aj Aupark Schopping Center v Bratislave, jedno z najväčších nákupno-zábavných centier v SR, je miestnou distribučnou sústavou (MDS). Jej prevádzkovateľ, spoločnosť Aupark, a.s., ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny pre všetky odberné miesta svoji...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®