všetky novinkyNovinkyLife Defender – Ochranca života

19. 2. 2021

Dňa 4.2.2021 SFÉRA, a.s., ako žiadateľ podpísala s Výskumnou agentúrou zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt „Life Defender – Ochranca života“. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerom Bizzcom, s.r.o., v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (OPII-VA/DP/2020/9.4-01).

Cieľom výskumného projektu je experimentálny vývoj SW platformy a HW vybavenia, ktoré bude integrovať evidenciu vstupov do priestorov a na podujatia, dáta o liečbe v domácej karanténe, zbery dát z testovania ľudí a dezinfikovania priestorov do jednotného informačného systému Life Defender – Ochranca života.

Víziou je univerzálne využitie systému na ochranu zdravia ľudí, starostlivosť v domácej karanténe, zber dát o návštevníkoch verejných a komerčných priestorov a podujatí, automatizáciu testovania ľudí a dezinfikovania priestorov nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj v prípade akejkoľvek inej pandémie v budúcnosti.

Ilustračná snímka:


 

 

Predchádzajúce novinky

SFÉRA, a.s., zaviedla systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018
12. 2. 2021

Získali sme už v poradí 4. typ certifikátu od medzinárodne uznávanej autority DNV GL - Business Assurance v oblasti akreditácie manažérskych firemných systémov. Tentokrát v oblasti systému manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018. Získaný certifiká...

ENERGOKLUB® začal nový rok online diskusiou
5. 2. 2021

Platforma ENERGOKLUB® kvôli epidemiologickej situácii otvorila rok 2021 diskusiou v online forme na tému Energetika v slovenskom návrhu Plánu obnovy a odolnosti. Reformný nástroj Európskej komisie vznikol ako reakcia na globálnu krízu vyvolanú pandémiou. ...

Jediný Slovák s TensorFlow certifikáciou pracuje vo SFÉRE, a.s.
29. 1. 2021

Machine learning je v oblasti IT, ale aj v bežnom živote, čoraz viac používaným buzzwordom. Jeho využitie nadobúda na význame v rôznych oblastiach ekonomiky. Celosvetovo patria preto odborníci na strojové učenie (ML) a umelú inteligenciu (AI) k top vyhľad...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®