všetky novinkyNovinkyKonferencie ENERGOFÓRUM® prístupná aj formou online prenosu

1. 7. 2024

Aj tento ročník prestížnej konferencie ENERGOFÓRUM® bude 24. – 25. októbra 2024 príležitosťou pre výnimočné stretnutia a diskusie s renomovanými odborníkmi z oblasti energetiky, zastupujúcimi štátne inštitúcie, akademický sektor a tiež súkromnú, komerčnú sféru. V rámci programu budú prediskutovávané aktuálne témy z oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energetiky. Pre všetkých záujemcov, ktorí uprednostňujú účasť na odbornom podujatí z pohodlia pracovného alebo domáceho prostredia bez cestovania, je k dispozícii registrácia na online prenos. Každý sledovateľ online prenosu získa nielen záznam z konferencie vo full HD kvalite (dostupný po dobu 30 dní) a elektronické materiály z konferencie, ale môže sa zapájať aj kladením otázok prostredníctvom aplikácie. Veríme, že v poradí už 18. ročník konferencie opäť potvrdí svoju vysokú odbornú úroveň, vďaka ktorej sa už tradične teší širokej základni záujemcov.

 

 

Predchádzajúce novinky

Diskusia platformy ENERGOKLUB® s predsedom ÚRSO
26. 6. 2024

Júnové diskusné fórum odbornej platformy ENERGOKLUB® upriamilo pozornosť svojich účastníkov na tému Ako posunúť energetický trh vpred a zabezpečiť stabilitu regulačného prostredia. Zúčastnení zástupcovia firiem a združení mali možnosť diskutovať s exkluzí...

Spustenie vnútrodenných aukcií vyžiadalo rozšírenie nášho systému
21. 6. 2024

V polovici júna prešiel jednotný európsky trh s elektrinou významnou inováciou predstavujúcou spustenie troch vnútrodenných aukcií (angl.  Intraday Auctions). Realizácia tohto kroku súvisela aj s rozšírením nášho systému XMtrade®/ISOT, ktorý je prevádzkov...

Zúčastnili sme sa Česko-slovenského energetického fóra
7. 6. 2024

Naši kolegovia z úseku služieb a úseku vývoja sa 5. -6. júna stretli v Karlových Varoch na šiestom ročníku konferencie Česko-slovenské energetické fórum (ČSEF) so zástupcami významných českých a slovenských energetických spoločností. Na podujatí s podtitu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®