všetky novinkyNovinkyKonferencia Smart metering/Smart grid aj o energetickom datahube

29. 11. 2019

V inteligentnom systéme budúcnosti majú zohrávať dôležitú úlohu datahuby. Peter Chochol, manažér pre energetiku, prezentoval počas 9. ročníka konferencie eFocus: Smart metering/smart grid pohľad na nový model energetiky. Vyplýva aj z tzv. zimného energetického balíčka legislatívy EÚ.

Potreba výmeny a správy údajov bude neustále rásť. Datahuby poskytujú pre všetkých účastníkov trhu simultánny prístup k údajom, vrátane najrôznejších služieb pre koncových odberateľov. Ďalším benefitom datahubov je fungovanie v štandardizovanej forme a bezpečnosť. Aplikácia systémov v krajinách EÚ je rôzna. O možnosti vytvorenia energetického datahubu by sa mala aj na Slovensku začať diskusia na odbornej úrovni.

sféra, a.s., podporila konferenciu ako generálny partner.

 

Predchádzajúce novinky

UNINFOS 2019 - Univerzita budúcnosti
19. 11. 2019

Po prvýkrát spoločnosť sféra, a.s., prijala pozvanie a aktívne sa zapojila do prezentačného panela konferencie UNINFOS 2019, ktorá sa konala v dňoch 6. – 8.11.2019 v Nitre, v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Nosnou témou 25. ročníka konfer...

Interview - Etické pravidlá dôveryhodnej umelej inteligencie
6. 11. 2019

  Dňa 31.10.2019 sa sféra, a.s., zúčastnila interview ohľadne Etických pravidiel dôveryhodnej umelej inteligencie (Trustworthy AI Assessment list) Ethics Guidelines for Trustworthy AI so zástupkyňou tohto výskumu pri Európskej komisii Marie Schacht (Desi...

ENERGOFÓRUM® 2019 inšpirovalo hostí v príjemnej atmosfére
29. 10. 2019

Odborné prednášky, zaujímavé debaty a neformálny networking si tento rok v krásnom prostredí Nízkych Tatier nenechalo ujsť spolu 287 účastníkov 14. ročníka konferencie ENERGOFÓRUM®. V rámci odborného programu podujatia zaznelo 20 prednášok a prebehli 2 pa...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®