všetky novinkyNovinkyKomplexná podpora a správa Technického informačného systému v SEPS, a.s.

27. 4. 2007

Poskytnutie poradenských služieb a komplexnej podpory správy Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET V10.1 v oblasti technickej evidencie a riadenia údržby zariadení elektrických staníc, vedení, ochrán a automatík, zariadení riadiacej a dispečerskej techniky, katastrálnych informácií o pozemkoch, informácií o pozemkoch a ich vlastníkoch a užívateľoch, správu schém prenosových sústav Slovenska a okolitých krajín, parametrov pre sieťové výpočty, riadenie a sledovanie preventívnej údržby, evidenciu a vyhodnocovanie údržbových činností, diagnostických činností, poruchovosť zariadení a ďalšie udalosti životného cyklu elektroenergetických a telekomunikačných zariadení Prenosovej sústavy.
Naša spoločnosť garantuje objednávateľovi permanentnú funkčnosť informačného systému aj pri vykonávaných zmenách a doplneniach údajov, poprípade pri požadovanej reštrukturalizácii informačného systému. Ďalej garantuje dostupnosť, úplnosť a funkčnosť databáz na pracoviskách objednávateľa, ako aj u určených dodávateľov údržbových činností a udržuje ich záložné kópie.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2007
26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo ...

Energofórum 2007
8. 10. 2007

Dva týždne pred otvorením konferencie už prekročil počet prihlásených 100 účastníkov spomedzi riadiacich a manažérskych pracovníkov z viac ako 40 spoločností. Sú všetky predpoklady, že tento ročník svojim programom a účasťou prekoná rok 2006 a ešte ...

ENKO 2007
12. 6. 2007

IV. slovenský energetický kongres ENKO 2007 sa už tradične konal v Pálfyho paláci v Bratislave v dňoch 5. - 6.6.2007. Motto kongresu bolo "Energia, jej cena a nové dynamické prvky trhu energií". Hlavné témy prvého dňa boli: možnosti zásobovania elekt...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®