všetky novinkyNovinkyJednotný európsky denný trh s elektrinou sa stal realitou

13. 6. 2022

Projekt prepojenia európskych denných trhov s elektrinou, tzv. Core Flow-based Market Coupling (Core FB MC) bol začiatkom júna (8.6.2022) úspešne uvedený do funkčnej prevádzky.

Fungovanie mechanizmu Core FB MC zaistí od tohto dátumu prepájanie jednotného európskeho denného trhu s elektrinou, tzv. Single day-ahead Coupling (SDAC), koordinovaným výpočtom cezhraničných prenosových kapacít využitím metódy fyzického toku, tzv. Flow-based (FB) metódy.

V porovnaní s doposiaľ používanou metódou Net Transmission Capacity (NTC) metóda FB zohľadňuje viaceré parametre a podmienky optimalizácie, a preto lepšie odráža reálne podmienky siete.

Metóda výpočtu kapacity založenej na toku bola zavedená v súlade s nariadením Komisie 2015/1222, ktorým sa ustanovuje usmernenie o prideľovaní kapacity a riadenia preťaženia (tzv. nariadenie CACM). 

Región projektu Core FB MC, nazývaný  Core Capacity Calculation Region (Core Region), tvoria hranice ponukovej zóny medzi 13-timi členskými štátmi EÚ (Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Slovensko je v projekte Core FB MC  zastúpené prevádzkovateľom prenosovej sústavy, spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), a jej dcérskou spoločnosťou OKTE, a.s., ktorá je organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

Spoločnosť OKTE, a.s., organizuje denný a vnútrodenný trh s elektrinou prostredníctvom informačného systému XMtrade®/ISOT, vyvinutého tímom profesionálnych odborníkov našej spoločnosti SFÉRA, a.s., čo je potvrdením významnej úlohy našich riešení v rámci európskeho energetického trhu.

Predchádzajúce novinky

SFÉRA, a.s., sa stala partnerom ESCO Slovensko, a.s.
31. 5. 2022

SFÉRA, a.s., rozširuje portfólio svojich klientov o ďalšieho významného hráča na slovenskom energetickom trhu.  Naše softvérové riešenia XMatik®/ISOM budeme implementovať v spoločnosti ESCO Slovensko, a.s. ESCO dodáva moderné, flexibilné a environmentáln...

SFÉRA, a.s., uspela vo výberovom konaní na dodávku informačných systémov pre českú spoločnosť OTE, a.s.
25. 5. 2022

Vyhlásenie výberového konania spoločnosťou OTE, a.s., ktorá je organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a plynom na českom trhu, bolo veľkou výzvou pre viacerých renomovaných domácich, ale aj zahraničných poskytovateľov informačných technológií. SFÉR...

Reprezentácia VltavaRun 2022
24. 5. 2022

Najväčší štafetový beh na Slovensku našim nadšencom z ŠK SFÉRA už nestačil a chceli si vyskúšať niečo nové. Cez víkend 14. - 15.5.2022  bežali Vltava Run - ešte väčšie, dlhšie a náročnejšie štafetové preteky zo Šumavy do Prahy. Veľkou výzvou bolo už len ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®