všetky novinkyNovinkyIntegrujeme výstupy leteckých prehliadok vedení SEPS, a.s.

27. 11. 2002

Integrujeme výstupy leteckých prehliadok vysokonapäťových vedení spolu s termovíznymi meraniami do systému správy majetku a riadenia údržby. Technický informačný systém XMatik® NT je komplexným riešením správy majetku a riadenia údržby zákazníka.

Predchádzajúce novinky

Nové moduly systému odbytu elektrickej energie v SE, a.s.
15. 11. 2002

Splnenie nových požiadaviek na systém odbytu a fakturácie elektrickej energie a obchodnej bilancie, ktorý prevádzkujú SE, a.s., od roku 1995 a v inovovanej verzii produktu XMatik® NT/AFS s databázou Oracle od roku 1.1.1999 sme splnili poskytnutím a ...

Zber údajov odpočtových listov pre SEPS, a.s.
25. 10. 2002

Informácie o odpočtoch z elektromerov sú nevyhnutnou podmienkou pravidelnej fakturácie spoločnosti SEPS, a.s. Automatizácia tohto procesu, včítane zabezpečenia elektronickým podpisom bude vykonávaná modulom XMatik® NT/OL, ktorý je súčasťou systému f...

Digitálne ochrany v systéme správy majetku pre SEPS, a.s.
15. 10. 2002

Spracovanie schém konfigurácií nastavenia digitálnych ochrán elektrických staníc SR v informačnom systéme XMatik® NT je kľúčovou problematikou z pohľadu správy a údržby ochrán a automatík prenosovej sústavy. Naša spoločnosť poskytuje zákazníkovi v t...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®