všetky novinkyNovinkyInformačný systém obchodu a meraní pre SEPS, a.s.

19. 9. 2011

Pre spoločnosť Slovenská elektrizačná sústava, a.s., dodávame Informačný systém obchodu a meraní (ISOM), vybudovaný v prostredí produktu  XMatik®.NET, našej vlajkovej lodi, ako jeho modul a s označením  XMatik®.NET/ISOM V10.3. Dodávka bude realizovaná ako rozšírenie už prevádzkovaného systému XMatik®.NET určeného pre správu meracích zariadení.  Modul XMatik®.NET/ISOM V10.3 bude pre objednávateľa, ako Prevádzkovateľa Prenosovej Sústavy (PPS), v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať predovšetkým podporu a automatizáciu procesov tvorby obchodných dát z údajov všetkých meracích centrál ako i ďalších zdrojov, ich spracovanie a automatizované zasielanie zúčtovateľovi odchýlok - spoločnosti OKTE, a.s. Fakturácia hlavných obchodných činností PPS spolu s komplexnou podporou fakturačných procesov, sprístupnenie a publikovanie obchodných dát na portáli a komplexná integrovaná správa meracích i iných zariadení všetkých automatizovaných systémov zberu dát je integrálnou súčasťou implementácie. Samozrejmosťou je interfejs na účtovný systém SAP a množstvo ďalších funkcií, zvyšujúcich produktivitu práce. 

Predchádzajúce novinky

Služby v oblasti správy dát pre SEPS, a.s.
25. 8. 2011

Naša spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Slovenská elektrizačná sústava, a.s., zmluvu na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou novej verzie technického informačného systému. Služby zahrňujú predovšetkým priebežnú aktualizáciu a dopĺňani...

Energetický seminár Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
12. 8. 2011

Spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje zmeny v rámci procesov denného trhu a zúčtovania odchýlok. Pri tejto príležitosti organizuje spoločnosť sféra, a.s., v poradí tretí energetický seminár, zameraný na tieto témy: 1) Zavedenie zápor...

Rozšírenie technickej podpory pre MAGNA E. A. s.r.o.
22. 7. 2011

Naša spoločnosť uzavrela s dlhoročným zákazníkom MAGNA E. A. s.r.o., novú zmluvu o komplexnej podpore prevádzky riešení pre obchodovanie s elektrinou aj s plynom na báze produktu XMtrade®. Podporné služby zahrňujú technickú a te...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®