všetky novinkyNovinkyImplementácia systému ETSO v SEPS, a.s.

21. 1. 2005

19. januára 2005 usporiadala Sféra, a.s., v hoteli Danube v Bratislave seminár na tému Implementácia systému ETSO v SEPS, a.s., ktorého sa zúčastnilo 55 pozvaných hostí zo štyroch krajín, ktorí zastupovali 17 spoločností aktívne pôsobiacich na trhu s elektrickou energiou. Implementácia systému ETSO je súčasťou obchodno-fakturačného systému, ktorý realizuje Sféra pre potreby obchodu s elektrickou energiou u svojho dhoročného zákazníka SEPS, a.s. (fakturačné procesy, vyhodnocovanie a zúčtovanie odchýlok, obchodné bilancie a štatistiky, ...)

Na úvod vystúpili so svojimi príspevkami RNDr. Oskár Halzl, riaditeľ úseku obchodu Sféra, a.s., a Ing. Eduard Heinrich, vedúci odboru zúčtovania odchýlok, SEPS, a.s.
Seminár pokračoval prezentáciami Mgr. Libora Lázničku, projektového manažéra Sféra, a.s.,:
o plánovacom systéme ETSO (ESS - ETSO Scheduling System) s poukázaním na iniciatívy ETSO v oblasti štandardizácie výmeny dát v oblasti obchodu s elektrickou energiou a s popisom štandardov ESS, EIC a ich implementácie v SEPS, a.s.,
o dennom plánovaní vo formáte ESS XML s predvedením spôsobu zostavovania plánov a ich transformácie do formátu ESS XML a možnosti použitia voľne dostupných nástrojov a
o správach o prijatí, anomálii a potvrdení s popisom spätnej komunikácie pri prijímaní plánov, pri zistení anomálií po párovaní a pri záverečnej uzávierke.
Seminár uzavrel svojim príspevkom na tému Elektronický podpis Ing. Miroslav Kováčik, riaditeľ úseku vývoja Sféra, a.s.

Prezentácie na stiahnutie:

Foto

Predchádzajúce novinky

Pracovný seminár „Implementácia systému ETSO v SEPS, a.s.“
16. 1. 2005

Spoločnosť sféra, a.s., ako dodávateľ systému zúčtovania odchýlok na trhu s elektrickou energiou pre SEPS, a.s., organizuje 19.1.2005 od 9:00 v hoteli Danube Bratislava (www.hoteldanube.com) pracovný seminár s programom: Plánovací systém ETSO (E...

Zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrickou energiou podľa pravidiel platných od 1.1.2005
15. 1. 2005

Zabezpečiť náročnú úlohu implementovať do 31.12.2004 nové legislatívne pravidlá v zúčtovaní odchýlok na trhu s elektrickou energiou, ktoré platia od 1.1.2005, a to dodávkou produktu XMatik® NT/OFS V5.0 sa rozhodla spoločnosť SEPS, a.s. Dodávkou je ...

Implementácia bezpečnostnej infraštruktúry PKI v SEPS, a.s.
15. 1. 2005

Sme dodávateľom technických aj programových prostriedkov ako aj služieb pre komplexnú implementáciu bezpečnostnej infraštruktúry PKI (Public Key Infrastructure), ktorá zabezpečí funkčnosť elektronického podpisu v systémoch obchodovania s elektrickou ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®