všetky novinkyNovinkyImplementácia režimu intraday v systéme zúčtovania odchýlok

10. 12. 2012

Pre spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečujeme Implementáciu režimu intraday. Ide o úpravu a rozšírenie súčasného informačného systému a implementáciu nových funkcionalít. Informačný systém dodáme vo verzii XMtrade®/ISZO V2.5.2.

Predchádzajúce novinky

Servisné služby zabezpečujúce správnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku informačných systémov ISO a KIS
3. 12. 2012

Už piaty rok poskytujeme servisné služby a podporu v režime 24x7 pre dva informačné systémy, a to ISO a KIS spoločnosti OKTE, a.s. ISO zabezpečuje core business objednávateľa a poskytované servisné služby podporujú jeho produktívnu prevádzku, zaisťu...

Rozvoj informačného systému TIS na báze XMatik®.NET
11. 11. 2012

V rámci pokračovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významné dohody o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom IS a Odborom riadenia údržby spoločnosti Slovn...

Informačný systém pre správu a riadenie údržby majetku
6. 11. 2012

Už dvadsať rokov poskytujeme nepretržitú starostlivosť a podporu pri aktualizácii údajovej základne informačného systému pre správu a riadenie údržby všetkých elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosti SEPS, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®