všetky novinkyNovinkyImplementácia platformy V8 spoločnosti Bentley v SLOVNAFT, a.s.

29. 12. 2004

Náš dlhoročný zákazník, SLOVNAFT, a.s., prijal rozhodnutie o plošnom prechode Technického informačného systému na najnovšiu pokrokovú platformu V8 americkej spoločnosti Bentley. Implementácia grafického prostredia produktov Bentley MicroStation V8.1  a Bentley PowerMap V8.1  prinesie podstatnú modernizáciu a progres v používaných technológiách. Využitie úplnej kompatibility novej platformy s formátom konkurenčnej spoločnosti AutoDesk výrazne uľahčí komunikáciu s externými dodávateľmi projektovej a výkresovej dokumentácie. Podpora elektronického podpisu vo výkresovej dokumentácii a ďalšie nové aspekty platformy V8 značne modernizujú TIS a robia zo spoločnosti Slovnaft, a.s., organizáciu na špičke súčasných grafických technológií. Báza Technického informačného systému - XMatik® NT V8.1 tak dostáva nové dimenzie.

Predchádzajúce novinky

PF 2005
27. 12. 2004

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s. v hoteli Galbov mlyn
15. 12. 2004

V dňoch 8. a 9.12.2004 sa konalo v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom pracovné stretnutie pracovníkov sféra, a.s. a užívateľov Technického informačného systému na báze XMatik NT®. Cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo 10 pracovníkov našej spoločnos...

Nová infraštruktúra pre obchodovanie s elektrinou v strednej Európe
15. 12. 2004

Spoločnost ČEPS, a.s., usporiadala 9. - 10.12.2004 v hoteli Hilton v Prahe medzinárodnú konferenciu na tému Nová infraštruktúra pre obchodovanie s elektrinou v strednej Európe za významnej spolupráce spoločnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE)...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®