všetky novinkyNovinkyi2s 2004

18. 10. 2004

V dňoch 7. - 8.10.2004 sa v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici uskutočnila konferencia i2s 2004 - INFORMATIZÁCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI pod záštitou Mikuláša Dzurindu, predsedu vlády SR a Pavla Prokopoviča, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Témou konferencie bola informatizácia v európskom a slovenskom kontexte, bezpečnosť informačných systémov, elektronický podpis a Enterprise Content Management ako jedny z kľúčových faktorov napredovania informatizácie spoločnosti. Za sféru, a.s., sa konferencie zúčastnili Ing. Peter Žittňan a Mgr. Libor Láznička, ktorí spoločne s EVPÚ, a.s., prezentovali realizáciu služieb certifikačnej autority EVPÚ, a.s., v praxi.

Predchádzajúce novinky

Bentley DevCon 2004 Central Europe
8. 10. 2004

7.- 8.10.2004 sa konala v Bad Neuenahri na území Nemecka DevCon 2004 Central Europe, na ktorú spoločnosť Bentley pozvala vybraných partnerov z Európy. Medzi pozvanými partnermi bola aj sféra, a.s., ktorá je na Slovensku jediným partnerom Bentley v ob...

Lokalizácia produktu ArchiFM
23. 9. 2004

Od septembra 2004 ponúka spoločnosť sféra, a.s. na slovenskom trhu plne lokalizovanú verziu CAFM softvéru ArchiFM pre správu a údržbu nehnuteľností a ich vybavenia.

Stretnutie partnerov v Graphisofte
23. 9. 2004

V dňoch 13.9. - 17.9.2004 sa Ing. Rastislav Krbaťa,PhD. a Bc. Boris Belas zúčastnili na školení a stretnutí partnerov spoločnosti Graphisoft. Prítomných bolo 16 zástupcov spoločností z oblasti Facility managementu (správa a údržba budov a ich vybaven...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®