všetky novinkyNovinkyHodnotenie rizík v koľajovej doprave pre Railtrans Wagon, s.r.o

28. 1. 2022

V závere roka naša spoločnosť SFÉRA, a.s., úspešne odovzdala spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o, správu pre hodnotenie rizík pre ich nákladné vozne. Požiadavka zo strany zákazníka vznikla vzhľadom na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779), v ktorom sú kladené vysoké nároky na bezpečnosť v železničnej doprave.

Povinnosť spĺňať toto nariadenie majú subjekty zodpovedné za údržbu nákladných a osobných vozňov, rušňov, traťových strojov a motorových jednotiek. Všetky subjekty musia podstúpiť certifikačný proces do 16. júna 2022. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné zvládnutie požiadaviek je aj hodnotenie a riadenie rizík. 

Naša analytická metodika pre hodnotenie rizík je ideálnym základom plnenia bezpečnostných požiadaviek. Vďaka nej zákazník získa nevyhnutný vstup do certifikačného procesu. Splní si tým nielen legislatívne požiadavky, ale zároveň získa hodnotné informácie o poruchovosti svojich  zariadení. Následne môže efektívne riadiť údržbu, zvýšiť bezpečnosť prevádzky a samozrejme znížiť jej nákladovosť.

Veríme, že sme uľahčili zákazníkovi naplniť požiadavky nariadenia a umožnili mu efektívnejší pohľad na riadenie údržby.

Predchádzajúce novinky

SFÉRA podporila odovzdávanie ceny dekana pre najlepších študentov na FIIT
14. 1. 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 15.decembra 2021 uskutočnilo (preložené) slávnostné oceňovanie najlepších študentov FIIT za uplynulý akademický rok. SFÉRA, a.s., bola jedným z partnerov pri oceňovaní študentov. Cenu dekana bakalárskeho...

PF 2022
23. 12. 2021

Prajeme Vám krásne Vianoce & šťastný nový rok 2022! Ďakujeme Vám za dôveru a úspešnú spoluprácu.

Dosiahli sme 80% zaočkovanosť našich zamestnancov
17. 12. 2021

V spoločnosti SFÉRA, a.s., sme dosiahli 80% zaočkovanosť (80,79%) proti COVID19. Prejav zodpovednosti a spolupratričnosti našich zamestnancov si veľmi vážime.K tretej vlne pandémie sa staviame zodpovedne. Kritickú situáciu v nemocniciach intenzívne vnímam...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®