všetky novinkyNovinkyETIP-SNET - European Technology and Innovation Platforms-Smart Networks for Energy Transition

24. 5. 2019

 

Dagmar Jarásová, ako zástupkyňa spoločnosti sféra, a.s., sa v rámci platformy ETIP-SNET stala dňa 22.5.2019 členkou pracovnej skupiny WG5 - Innovation implementation in the business enviroment.

Platforma European Technology and Innovation Platforms (ETIPs) bola vytvorená Európskou komisiou v rámci intergrovaného plánu strategických energetických technológií (SET PLAN), ktorý spája množstvo zainteresovaných odborníkov z energetického sektoru.
Vytvára spoločnú platformu na analýzu pokroku v oblasti inovatívnych technológií, ako aj metodiku na posúdenie potrieb systému pre nasledovné roky.

Úlohou ETIP-SNET je spolupracovať v rámci procesu transformácie energetiky na dosiahnutí nízkouhlíkového, bezpečného, spoľahlivého pružného, dostupného, nákladovo efektívneho a trhovo založeného celoeurópskeho integrovaného systému.

Spoločnosť sféra, a.s., zaradila do svojej internej stratégie prispieť k dosiahnutiu uvedených cieľov, ako svoju prioritu.

    

Predchádzajúce novinky

Nová zrealizovaná zákazka pre Slovnaft, a.s.
23. 5. 2019

Zrealizovali sme zaujímavú zákazku pre spoločnosť Slovnaft, a.s., zameranú na aktualizáciu technologických výkresov P&ID (process and instrumentation diagram). Tieto typy dokumentácie sú nevyhnutné pre prevádzkovanie technológie a majú kľúčový význam...

Úspešný pilotný ročník technologického festivalu IXPO
17. 5. 2019

Na celkovo 6 pódiách vystúpilo počas IXPO 2019 niekoľko desiatok odborníkov a spíkrov. Na hlavnom Orange pódiu odznela prezentácia nášho riešenia vzdelávania zamestnancov pomocou virtuálnej reality. Spoločný projekt predstavil Ing. Dávid Ondruš zo spoločn...

Konferencia TRH S PLYNOM 2019 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
14. 5. 2019

Spoločnosť sféra, a.s., podnecuje odbornú diskusiu o budúcnosti plynárenského biznisu na Slovensku. V spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ) organizujeme konferenciu TRH S PLYNOM 2019, ktorá sa uskutoční 27. - 28. mája 2019 v Hot...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®