všetky novinkyNovinkyENERGOKLUB® s novým portálom a exkluzívnou zónou pre členov

9. 8. 2018

Príjemný a komfortný virtuálny priestor pre verejné aj neverejné zdieľanie informácií o dianí v energetike sme uviedli do života 8. augusta 2018. Nový portál platformy ENERGOKLUB® poteší svojich členov o niečo viac vďaka extra obsahu - zaujímavé materiály, články s pridanou hodnotou, prezentácie, analýzy a ďalšie príspevky.

Hlavná stránka portálu je bránou k najaktuálnejším článkom a novinkám z diania klubu. Cez kalendár informuje o plánovaných alebo nedávno uskutočnených udalostiach.

V detaile článkov, noviniek a udalostí dostáva návštevník tip na ďalšie zaujímavé príspevky z archívu, ktoré súvisia s danou témou.

Prístup k vybraným informáciám s pridanou hodnotou majú len predplatitelia po prihlásení do privátnej zóny. Momentom prihlásenia je odomknutý obsah všetkých článkov a sprístupnená doplnková literatúra udalostí. Neverejné príspevky v klubovni upozornia na fakty, udalosti, trendy a materiály, ktorým by členovia klubu mali venovať pozornosť.

Ak výsledok práce nášho vývojového a klubového tímu vyvolal vo vás záujem stať sa súčasťou platformy ENERGOKLUB®, môžete využiť nový objednávkový formulár. Tešíme sa na vás!

 

Viac o platforme ENERGOKLUB®
Prvý slovenský energetický networking, ktorý prináša články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy. ENERGOKLUB® bol predstavený 21. októbra 2017 v rámci programu konferencie ENERGOFÓRUM®. Jeho cieľom je flexibilne reagovať na dianie v energetike. Vytvára exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Predchádzajúce novinky

Pripravujeme zmeny v systémoch OKTE
31. 7. 2018

Európska aj domáca legislatíva pre sektor energetiky podlieha kontinuálnemu vývoju a zmenám. Sú impulzom pre rozvoj informačných systémov, ktoré prevádzkuje organizátor trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s. Štatistiky pre ACERV súlade s európskou legi...

Blockchain - nová éra prichádza
30. 7. 2018

Technológia Blockchain je v súčasnosti prudko sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má perspektívu radikálne zmeniť množstvo tradičných segmentov. Vďaka podpore projektu Národný projekt NPC II – BA kraj, kód ITMS2014+ 313041I861 sa naši kolegovia Ing. Rastislav K...

Prvé miesto v počte jázd v kampani Do práce na bicykli 2018
26. 7. 2018

sféra, a.s., ako zamestnávateľ poskytuje „bikefriendly“ zázemie pre využívanie cyklistickej dopravy na dochádzanie do práce a z práce. Aj vďaka tomu sme sa mohli opäť zapojiť do národnej kampane Do práce na bicykli. Vo štvrtok, 26. júla 2018, sa uskutočni...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®