všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM® 2015 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

27. 3. 2015

Minister hospodárstva Pavol Pavlis vyzdvihol úspešnosť a odborný prínos konferencie ENERGOFÓRUM® v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky.

Vo svojom liste potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR preberá záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn a ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina. Na oboch konferenciách sa zároveň zúčastní zástupca Ministerstva hospodárstva SR.

Dôvera zaväzuje a o to viac, ak ide o dôveru samotného ministra hospodárstva, potvrdenú záštitou po desiatykrát v rade. Organizačný výbor už zverejnil program konferencie ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn, ktorej názov je "Budúcnosť plynu v Energetickej únii". 22. a 23. júna 2015 v hoteli Senec na Slnečných jazerách odznejú zaujímavé prednášky a podnetné panelové diskusie renomovaných odborníkov.

Októbrová konferencia ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina bude zároveň malou oslavou desiateho jubilea konferencie. Uskutoční sa 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno, Vyhne.

Predchádzajúce novinky

Nasadenie XMtrade® V1.6 v spoločnosti AC energia, s.r.o.
16. 2. 2015

Dodávateľ elektriny, spoločnosť AC energia, s.r.o., sa rozhodla posilniť svoje podnikanie v elektroenergetike nasadením informačného systému XMtrade® V1.6. Využívať bude vybrané moduly pre správu bilančnej skupiny (zmluvy, odberné miesta), zúčtova...

Pokračujeme v servisných službách a podporných činnostiach v Slovenských elektrárňach, a.s.
10. 2. 2015

V týchto dňoch bol potvrdený ročný kontrakt so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., podľa ktorého pokračujeme v poskytovaní servisných služieb a podporných činností potrebných na prevádzku produktu XMatik®.NET/AZD na zabezpečenie certifikovaného...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
6. 2. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva ško...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®