všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM 2014 - Plyn

22. 4. 2014

Konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn s podtitulom Dajme plynu šancu sa uskutoční v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom 5.-6.júna 2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Účasť potvrdili významní predstavitelia plynárenstva na Slovensku ale aj v zahraničí.

Potvrdení prednášajúci:

Témy konferencie:

Panelové diskusie:

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.energoforum.sk

Predchádzajúce novinky

Máme účasť v projekte „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.“
18. 2. 2014

Vybudovať a prevádzkovať vedecko-výskumné centrum v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu. Je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,...

Zúčastňujeme sa na pripojení Rumunska k spoločnému trhu s elektrinou MC CZ-SK-HU
7. 2. 2014

Od prvých dní februára sa rozbieha projekt pripojenia Rumunska do integrovaného stredoeurópskeho denného trhu s elektrinou Českej republiky, Slovenska a Maďarska, prostredníctvom metódy Market Coupling (MC). Dodávateľom riešenia spoločnosti OKTE, a....

Dodávateľom elektriny pomáhame v súvislosti s centrálnou fakturáciou
7. 2. 2014

Od prvého dňa tohto roku sú účinné zmeny v mechanizme výberu taríf vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. V súvislosti s novým mechanizmom výberu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) pre dodávateľov elektriny zabe...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®