všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM 2014 - plyn

6. 6. 2014

Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM 2014 - plyn, s podtitulom Dajme plynu šancu, sa konala v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Informácie o prednáškach a panelových diskusiách nájdete na stránke www.energoforum.sk a na www.facebook.com/energoforum.

Predchádzajúce novinky

Periodický audit Systému manažérstva kvality
24. 4. 2014

Dňa 14. apríla 2014 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala v našej spoločnosti periodický audit Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2008. Audit bol ukončený úspešne. Vedúci audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne ...

ENERGOFÓRUM 2014 - Plyn
22. 4. 2014

Konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn s podtitulom Dajme plynu šancu sa uskutoční v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom 5.-6.júna 2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárs...

Máme účasť v projekte „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.“
18. 2. 2014

Vybudovať a prevádzkovať vedecko-výskumné centrum v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu. Je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®