všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM® 2013 – elektrina

10. 10. 2013

Predstaviteľka ENTSO-E Jana Moravcová oboznámi účastníkov konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 - elektrina, ktorá sa začne 17.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach, s podrobnosťami o pravidlách a integrácii európskych trhov s elektrinou. Zo zaujímavého programu už 8. ročníka konferencie: zástupca Ministerstva hospodárstva SR predstaví novú Energetickú politiku SR a viacerí významní odborníci sa zamerajú na praktický dosah zmien v elektroenergetickej legislatíve.
Osobitnú pozornosť bude konferencia venovať uplatneniu najnovších pravidiel a postupov v bloku "Cez merania k transparentnosti a efektívnosti", kde je prvá časť venovaná správe a zberu nameraných údajov v OKTE a úlohám a povinnostiam výrobcov a druhá časť zabezpečeniu plnenia Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti a inteligentným meracím systémom. Vzhľadom na to, že väčšina tém úzko súvisí s vývojom ceny elektriny, dostala konferencia podtitul "Čo ovplyvňuje ceny elektriny?". Jedna panelová diskusia sa sústredí len na tento problém. Záštitu nad konferenciu prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Partnerom organizátora konferencie spoločnosti sféra, a.s., je pätnásť významných energetických a softwarových firiem a traja mediálni partneri.

Predchádzajúce novinky

Pokračovanie aktualizácie údajov SAP PM GEO
17. 9. 2013

Na ďalší rok je predĺžená spolupráca a kontrakt na aktualizáciu grafických i negrafických údajov SAP PM GEO (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora) so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Rozšírenie informačného systému obchodu a meraní v SEPS, a.s.
17. 9. 2013

O aplikácie súvisiace s novou legislatívou rozširujeme informačný systém obchodu a meraní v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.), kde na báze overeného produktu XMatik®.NET/ISOM vykonáva naša spoločnosť podporu je...

Prevádzková infraštruktúra pre IS v OKTE, a.s.
17. 7. 2013

Operátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s., uzatvoril kontrakt, na základe ktorého dodáme, nainštalujeme a uvedieme do prevádzky technickú a softvérovú infraštruktúru určenú na produkčnú prevádzku informačných systémov zákazníka....


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®