všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM 2006

15. 11. 2006

V dňoch 9. - 10.11.2006 sa konala odborná konferencia ENERGOFÓRUM 2006. Konferenciu zameranú na trh s elektrickou energiou organizovala naša spoločnosť pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v hoteli Satelit v Piešťanoch. Konferencia priniesla 2 dni bohatého programu, 6 tematických blokov a 24 príspevkov za účasti 127 odborníkov zo 66 spoločností.

Prvý deň konferencie bol venovaný téme "Prostredie, podmienky a účastníci trhu s elektrickou energiou". Počas tohto dňa odznelo 16 príspevkov, ktoré boli rozdelené do štyroch blokov:

trhové prostredie v elektroenergetike z aspektu obchodovania s elektrickou energiou,
úlohy a záujmy účastníkov trhu (výroba a prenos elektrickej energie),
úlohy a záujmy účastníkov trhu (distribúcia a obchod s elektrickou energiou),
úlohy a záujmy účastníkov trhu (obchodníci a veľkoodberatelia elektrickej energie).

Téma druhého dňa bola "Podporné prostriedky a nástroje pre znižovanie nákladov v obchode s elektrickou energiou". Na túto tému odznelo 8 príspevkov, ktoré boli rozdelené do dvoch blokov:

technologické možnosti zlepšovania trhového prostredia v elektroenergetike,
technické riešenia na zabezpečenie bezpečnej výmeny dát.

Na konferencii sa hovorilo o pálčivých problémoch energetickej politiky SR v kontexte smerovania energetiky v rámci EU s prízvukom na jej cenové aspekty. Záverečná časť obidvoch dní konferencie bola venovaná diskusii s účastníkmi, kde sa účastníci podelili o svoje skúsenosti a prezentovali svoje postrehy k liberalizácii trhu s elektrickou energiou a vyjadrili potrebu spolupráce pri formovaní energetickej a cenovej politiky.
Počet účastníkov a živá diskusia počas konferenčných blokov aj po nich, potvrdila oprávnenosť voľby tematiky ako aj správne načasovanie konferencie.
Partnermi konferencie boli spoločnosti K+K a.s., Atel Slovensko s.r.o., Landis+Gyr s.r.o., Atradius Credit Insurance N.V., Bentley Systems ČR s.r.o., Oracle Slovensko s.r.o. a Taures, a.s.

ENERGOFÓRUM 2006

Predchádzajúce novinky

PF 2007
23. 12. 2006

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.
15. 12. 2006

Pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s. a jedného z kľúčových zákazníkov spoločnosti, SEPS, a.s. sa v dňoch 30.11. a 1.12.2006 už tradične uskutočnilo v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom. Predmetom stretnutia bolo hodnotenie prevádzky dvoch informačných ...

Technologický upgrade na produkt XMatik®.NET V10.0 v SEPS, a.s
7. 12. 2006

Kľúčový zákazník SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o inovácii a modernizácii dlhoročne prevádzkovaného produktu XMatik® NT, ktorý je základným nástrojom pre riešenie Technického informačného systému správy zariadení a riadenia údržby elektroenergetický...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®