všetky novinkyNovinkyELOSYS - Elektrotechnika a informatika 2005

19. 10. 2005

FEI STU v Bratislave usporiadala 12. - 14. októbra 2005 v priestoroch Výstaviska TMM, a.s., Trenčín, konferenciu s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika a informatika 2005. Mottom konferencie bolo "Uplatnenie automatizácie, elektrotechniky a telekomunikácií v automobilovom priemysle". V rámci programu konferencie vystúpil so svojim príspevkom na tému "MicroGRAP/RS® V8.2 - moderný CAD systém pre projektovanie energetických rozvodov" aj Ing. Miroslav Kováčik, riaditeľ úseku vývoja.

Predchádzajúce novinky

SLOVENERGY '05
18. 10. 2005

V dňoch 11. - 12. októbra 2005 sa v hoteli Danube v Bratislave uskutočnil 3. energetický kongres SR SLOVENERGY '05 s medzinárodnou účasťou, na ktorom našu spoločnosť zastupoval riaditeľ úseku obchodu RNDr. Oskár Halzl. Témou kongresu boli investície,...

Bentley DigitalPlant konferencia
20. 9. 2005

V kongresovom centre Technopol v Bratislave sa v dňoch 13. - 14.9.2005 uskutočnila tohtoročná Bentley DigitalPlant konferencia pre strednú Európu, ktorej sa za našu spoločnosť zúčastnili Ing. Jozef Drgoňa, Mgr. Miroslav Čecho, Bc. Miloslav Šípka, Mgr...

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.
19. 9. 2005

V dňoch 13. - 14.9.2005 zástupcovia našej spoločnosti prezentovali pre sekciu informatiky a telekomunikácií SEPS, a.s., v hoteli Stupava v Stupave riešenia sféra, a.s., v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. Stretnutia sa zúčastnilo 9 p...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®