všetky novinkyNovinkyDiskusia odbornej platformy ENERGOKLUB®

14. 4. 2023

Hlavnou témou aprílovej diskusie odbornej platformy ENERGOKLUB® bol rozvoj komunitnej energetiky na Slovensku, ktorá otvára možnosti rozvoju energetických spoločenstiev. Koncept komunitnej energetiky je už rozvinutý vo viacerých členských štátoch EÚ , zatiaľ čo na Slovensku po prvý raz zadefinovala nových účastníkov na trhu s elektrinou minuloročná novela energetického a regulačného zákona. Členovia platformy ENERGOKLUB® mali možnosť diskutovať s poprednými odborníkmi v tejto oblasti.  Hlavnými diskutujúcimi odborníkmi boli Marián Parkányipredseda Klastra energetických komunít Slovenska, Peter Ludrovský, energetický poradca Únie miest a obcí Slovenska a Tomáš Jagoš, vedúci projektovej pracovnej skupiny z Unie komunitní energetiky. V rámci neformálnej debaty odzneli aj názory zástupcov Ministerstva hospodárstva SRSIEA a asociácie SAPI

Predchádzajúce novinky

Workshop pre klientov
27. 3. 2023

Prezentácia produktových inovácií, ako aj zdieľanie skúseností našich klientov s používaním produktov XMatik®.NET/ISOM a XMtrade® boli hlavnými témami workshopu, ktorý naša spoločnosť SFÉRA, a.s. zorganizovala 23.3.2023 pre prevádzkovateľov miestnych dist...

Predstavili sme sa na SAPI
15. 3. 2023

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pripravila pre svojich členov ďalšie z pravidelných podujatí pod názvom Biznis Tuesday, tentokrát zamerané na tému „Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny“. Medzi prednášaj...

Medzi členmi SEVA aj náš zástupca
6. 3. 2023

Zámerom činnosti Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov rozvojom prostredia pre elektrifikovanú dopravu na Slovensku. Medzi členmi tejto organizácie má svoje zastúpenie aj SFÉRA, a.s. Náš kolega -...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®