všetky novinkyNovinkyĎalší prevádzkovateľ MDS využíva náš softvérový produkt

2. 10. 2020

Spoločnosť I.K.S. facility services spol. s r. o., sa etabluje na slovenskom trhu ako stabilný poskytovateľ služieb dodávky a distribúcie elektriny. Okrem energetických služieb má v portfóliu aj služby spojené so správou nehnuteľností a budov.

I.K.S. facility services, spol. s r. o., sme dodali produkt XMatik®.NET/ISOM. Splnili sme požiadavku klienta na zabezpečenie spoľahlivého automatizovaného zberu údajov z elektromerov a ich denné nahlasovanie do systémov OKTE a SEPS. Ide o základné legislatívne povinnosti prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS).

Produkt XMatik®.NET/ISOM má klient dostupný cez internetový portál. Využil alternatívu softvér ako služba, ktorý prevádzkujeme vo vlastnom cloud prostredí. Výhodou je rýchlosť zriadenia a uvedenia do produkčnej prevádzky. Klient naviac ušetrí prostriedky na obstaranie vlastného hardvéru a individuálnu inštaláciu komponentov. Prevádzku XMatik®.NET/ISOM monitoruje tím technickej podpory.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

 

Predchádzajúce novinky

Sféra získala dôveru veľkého hráča
25. 9. 2020

Pred pár dňami naša spoločnosť, SFÉRA, a.s., uzavrela zmluvu so spoločnosťou ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., zaoberajúcou sa výrobou a distribúciou elektrickej energie a prevádzkou energetickej infraštruktúry. Spoločnosť patrí do skupiny ENGIE, lídra na slov...

Smart industry riešenie od Sféry a Bizzcomu na INOFESTe, festivale inovácií
18. 9. 2020

"Krehké firmy kríza paralyzuje a žiadajú o pomoc, inovátorov kríza povzbudzuje a pomáhajú si sami. INOFEST je stretnutie inovátorov, ktorých prekážky posilňujú a v krízach nachádzajú príležitosti." Tak znie idea festivalu inovácií, ktorý 16.-17.9. 2020 pr...

Dlhodobá spolupráca SFÉRA, a.s. a SLOVNAFT, a.s. pokračuje
11. 9. 2020

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. potvrdila predĺženie Rámcových zmlúv o podpore a rozvoji informačného sytému XMatik®.NET so spoločnosťou SFÉRA, a. s., aj na rok 2021. V rámci dodávaných služieb zabezpečí tím SFÉRA, a.s., nepretržitú správu a podporu informačné...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®