všetky novinkyNovinkyČeský operátor trhu využíva naše inovované riešenie

9. 5. 2023

Inovovaný informačný systém našej spoločnosti umožňuje českému operátorovi trhu OTE vydávať od začiatku mája záruky pôvodu v širšom rozsahu.

Záruka pôvodu je preukázateľným dôkazom pre spotrebiteľa, z akého zdroja, v akej výrobni a v akom období bola dodaná energia vyrobená. Doposiaľ boli záruky pôvodu vydávané spoločnosťou OTE, ktorá prevádzkuje pre tento účel informačný systém XMtrade®/EZP (Evidencia záruk pôvodu), len výrobcom, ktorých elektrická energia pochádzala z obnoviteľných zdrojov (OZE). Po nasadení rozšírených funkcionalít systému môže byť záruka pôvodu vydaná aj výrobcom elektriny pochádzajúcej z akéhokoľvek zdroja, ak je dodaná do prenosovej alebo distribučnej sústavy ČR. Ďalšia zmena predstavuje možnosť vydávania záruk aj pre výrobcov ďalších energetických komodít, ktorými sú biometán, vodík a teplo. Výrobcovia všetkých uvedených energetických komodít môžu žiadať o vydanie záruk pôvodu pre energiu vyrobenú už od 1.1.2023. Záruky pôvodu sa vydávajú na základe prijatých hodnôt o vyrobenom a dodanom množstve energie, ktoré boli namerané alebo vypočítané podľa vykonávacieho právneho predpisu. K implementácii rozšírených funkcionalít systému XMtrade®/EZP pre českého operátora trhu s elektrinou a plynom sa vyjadril Ing. Róbert Maier, produktový manažér:  „Je pre nás cťou byť súčasťou významného rozvoja záruk pôvodu v Českej republike a veríme, že prostredníctvom nami dodaného informačného systému bude trh so zárukami pôvodu posunutý na vyššiu úroveň nielen vďaka podpore vydávania a správy záruk pôvodu elektriny ale aj ďalších energetických komodít“. Rozšírenie informačného systému prinieslo aj prehľadnejší reporting, zjednodušenie administrácie a celkové zlepšenie užívateľského rozhrania. 

Spoločnosť SFÉRA, a.s., vynakladá maximálne úsilie, aby bola aj naďalej partnerom prvej voľby pre strategických účastníkov energetického trhu a spoľahlivým partnerom pre projekty podporujúce rozvoj energetického trhu v Európe.

Predchádzajúce novinky

Odborníci z holandskej univerzity prezentovali nové trendy v energetike
5. 5. 2023

Seminár pod názvom Nové trendy v energetike očami zahraničných expertov konaný pod záštitou Ministerstva dopravy SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovala 4.5.2023 naša spoločnosť SFÉRA, a.s. Podujatie bolo organizované ako súčasť...

Predstavili sme sa na konferencii Údržba pro Top manažery 2023
28. 4. 2023

Témou tohtoročného konferenčného seminára Údržba pro Top manažéry organizovaného Českou společností pro údržbu (ČSPÚ) bola digitalizácia a údržba smerujúca k úsporám a moderné technológie ako šiesty zmysel údržbárov. Predstavených bolo niekoľko riešení za...

Diskusia odbornej platformy ENERGOKLUB®
14. 4. 2023

Hlavnou témou aprílovej diskusie odbornej platformy ENERGOKLUB® bol rozvoj komunitnej energetiky na Slovensku, ktorá otvára možnosti rozvoju energetických spoločenstiev. Koncept komunitnej energetiky je už rozvinutý vo viacerých členských štátoch EÚ , zat...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®