všetky novinkyNovinkyBudovanie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000

13. 6. 2002

Po výbere konzultačnej spoločnosti sféra, a.s., uzavrela zmluvu s konzultačnou spoločnosťou FORWARD LINE a.s. Na základe vyhodnotenia vstupnej analýzy bol vypracovaný zavádzací plán, v súlade s ktorým sa vykonávajú všetky potrebné činnosti tak, aby do konca tohoto roku bola naša spoločnosť certifikovaná v zmysle normy ISO 9001:2000.

Predchádzajúce novinky

Poskytnutie licencie na produkt XMatik® NT V5.0 pre SEPS, a.s.
8. 6. 2002

SEPS, a.s., sa rozhodol používať inovovanú verziu produktu XMatik® NT, ktorá kompletne implementuje problematiku životného cyklu vysokonapäťových zariadení prenosovej sústavy.

Zahajujeme spoluprácu so spoločnosťou Slovnaft PROJEKT, s.r.o.
24. 4. 2002

Pri implemenácii revíznych listov meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik®NT prevádzkovaného v SLOVNAFT, a.s., sme zahájili kooperáciu so zhotoviteľom niektorých podkladov, spoločnosťou Slovnaft PROJEKT, s.r....

Databázové fórum 2002
20. 3. 2002

Dňa 9.4.2002 sa uskutoční už 5. ročník Databázového fóra pod záštitou spoločností Oracle a Compaq. Na tomto fóre bude aj naša spoločnosť vystavovať a prezentovať svoj systém XMatik®NT - moderný nástroj na budovanie technických informačných systémov...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®