všetky novinkyNovinkyBilančný systém pre účely denného trhu s elektrinou (BILAS) pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

1. 10. 2021

V súvislosti s nárastom objemu meraných dát v spoločnosti Zápodoslovenská distribučná, a.s., (ZSD) spojených s implementáciou inteligentných meracích systémov IMS spoločnosť ZSD rozhodla o odklone hlavného dátového toku nameraných profilových dát mimo prostredia SAP IS-U. Pre procesy bilancovania v “samostatnom“ systéme mimo SAP si vybrala nový bilančný systém pre účely denného trhu s elektrinou realizovaný v projekte BILAS, v ktorom sa implementoval pôvodný produkt spoločnosti SFÉRA, a.s. - XMtrade®|BIS.

Nový bilančný systém zabezpečuje podmienky pre splnenie legislatívnej povinnosti nasadiť IMS elektromery v rozsahu viac ako 250 000 OM do konca roku 2021. Ten sa stal zdrojom finálnych dát pre proces bilancovania na trhu s elektrinou a fakturáciu. Pomohol optimalizovať a konsolidovať business a IT procesy, ktoré súvisia s meraním a odpočtami, a výrazne odľahčil systém SAP z pohľadu výkonnosti s cieľom podporiť natívne core-SAP IS-U funkcionality ZSD a znížil nároky na licenčné poplatky SAP. Súčasťou dodávky spoločnosti SFÉRA, a.s., bola aj integrácia systému XMtrade®|BIS do IT prostredia ZSD a tiež služby spojené so zabezpečením postupného prechodu funkcionality z existujúceho IT prostredia do nového prostredia (migrácia súčasného riešenia a dát z prostredia SAP IS-U do prostredia XMtrade®|BIS). Súčasťou predmetu obstarávania je rovnako prevádzkovanie, podpora a rozvoj systému.

Nasadenie nového bilančného systému XMtrade®|BIS pre ZSD prinieslo nasledovnú pridanú hodnotu:

Projektový a implementačný tím spoločnosti SFÉRA, a.s., viedol skúsený analytik Patrik Rzavský, ktorého bohaté skúsenosti z implementácie obdobných systémov boli zárukou vysokej erudície a spoľahlivosti celého riešenia. Súčasťou implementácie bol aj transfer know-how formou školení, konzultácií, dokumentácie a pilotnej/overovacej prevádzky, ktoré významne prispeli k hladkému nábehu systému do produkcie a rýchlej adaptácii spokojných používateľov na nové prostredie.

 

 

 

Predchádzajúce novinky

SFÉRA opäť na medzinárodnej odbornej konferencii v Libliciach
17. 9. 2021

Konferencia Údržba 2020 - 2021, ktorá bola pre pandémiu dvakrát odložená sa po roku opäť vrátila na barokový zámok v Libliciach v dňoch 8.- 9.9.2021. Témami 17. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie boli digitalizácia podnikových procesov pod taktovk...

Reprezentácia od Tatier k Dunaju 2021
3. 9. 2021

Dali sme opäť 345 km od Tatier k Dunaju počas víkendu 14.8. - 15.8. 2021. Bežali sme vo dne i v noci, po asfalte, betóne, aj štrku. Milujeme výzvy. S výsledným časom 31:27:43 sme sa umiestnili na 92. mieste z celkového počtu 180 zaregistrovaných tímov, v...

SFÉRA a Bizzcom predstavili inovácie z oblasti rozšírenej reality na BRIGHT letnej škole univerzít
20. 8. 2021

Od 19. do 30. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná letná škola 5 univerzít, ktorú organizovala  Technická univerzita v rumunskom Kluži-Napoči  spolu so svojimi partnermi z konzorcia BRIGHT. Medzi inovatívnymi projektami účastníkov konzorcia boli odprezen...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®