všetky novinkyNovinkyBentley V8i - SELECTseries 1

11. 11. 2009

V týchto dňoch prebehla očakávaná aktualizácia základných produktov Bentley V8i - SELECTseries 1. Pre predplatiteľov služby Bentley SELECT sú produkty k dispozícii okamžite na stiahnutie. Medzi najdôležitejšie novinky patrí podpora knižníc Autodesk RealDWG, zdokonalenie 3D modelovania a dynamických pohľadov, možnosť vytvárať a referenčne pripájať georeferencované PDF súbory a podpora GIS formátov SHP (ESRI), MIF/MID/TAB (Mapinfo).

Podpora Autodesk RealDWG zabezpečí najvyššiu možnú kompatibilitu pre DWG formát - tzv. "Trusted DWG". Zahŕňa tiež podporu vybraných špecializovaných objektov nadstavieb - tzv. "Object Enablers".

3D modelovanie - nové sady nástrojov pre efektívnejšie vytváranie 3D modelov. Podporované sú aj 3D vstupné zariadenia, napr. 3D myši.

Dynamické pohľady - automatické nástroje pre tvorbu dokumentácie, rezov a detailov.

Georeferencovaný PDF formát - informácie o polohe vo zvolenom súradnicovom systéme môžu byť priradené aj tomuto formátu, pričom informácia je ďalej rešpektovaná pri referenčnom pripojení.

Podpora GIS formátov - SHP a MIF/MID/TAB je možné pripojiť ako referenčné, vrátane možnosti prezerania databázových údajov.

Plná integrácia technológie Luxology rendering do jadra MicroStation.

K dispozícii sú: MicroStation V8i (08.11.07.171), MicroStation PowerDraft V8i (08.11.07.172) a Bentley View V8i (08.11.07.171). Pred ich inštaláciou je potrebné stiahnuť a nainštalovať príslušný predinštalačný balíček - Prerequisites for Bentley Desktop Applications (08.11.07.03).

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®