všetky novinkyNovinkyApple Developer Enterprise Program

22. 1. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., sa pripojila k "Apple Developer Enterprise Program", čo podporuje náš zámer aktívne pôsobiť na poli vývoja a distribúcie riešení pre Apple zariadenia v podnikových nasadeniach.

Členstvo v Apple Developer Program a v Apple Developer Enterprise Program zabezpečuje prístup ku kompletnej sade technických prostriedkov a k technickej podpore, prístup k predprodukčným a produkčným verziám softvéru a dáva dispozícii všetko, čo je potrebné k vytváraniu nových moderných aplikácií v operačnom systéme iOS pre zariadenia ako iPhone, iPad, Mac, Apple TV a Apple Watch. Členovia majú k dispozícii jednoduché a bezpečné možnosti distribúcie riešení priamo k cieľovej skupine zákazníkov.

Naše aplikácie pre iOS sa zameriavajú na podporu procesov, zjednodušenie komunikácie a poskytovanie aktuálnych informácií v oblasti energetiky.

Spoločnosť Apple je najvýznamnejšou svetovou firmou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie.

Predchádzajúce novinky

Zmena adresy
15. 1. 2016

Od 14.12.2015 má spoločnosť sféra, a.s., novú korešpondenčnú adresu. Dňom 15.1.2016 je korešpondenčná adresa totožná s adresou sídla spoločnosti, t.j. s fakturačnou adresou. Nová adresa: sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08  Brati...

PF 2016
18. 12. 2015

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
13. 12. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov bol jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®