všetky novinkyNovinkyAko ovplyvní agregácia flexibility slovenskú energetiku

8. 4. 2022

Odborná platforma ENERGOKLUB® sa na svojom ostatnom diskusnom fóre venovala inovatívnej téme - agregácia flexibility.
Zúčastnení členovia platformy diskutovali predovšetkým o perspektívnych možnostiach umiestnenia flexibility na krátkodobých trhoch s elektrinou, ale aj o možnosti uplatniť agregovanú flexibilitu pre podporné služby.
Medzi diskutujúcimi boli zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, Slovenskej batériovej aliancie a zástupcovia priemyselných podnikov.

Článok k tejto téme a viac informácií o tejto udalosti nájdete na stránke ENERGOKLUB®

Pridajte sa k členom exkluzívnej platformy pre neformálnu odbornú diskusiu so zástupcami širokého spektra subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu s energiami a využívajte výhody členstva

Predchádzajúce novinky

V spolupráci s FLOWBOX inovujeme naše portfólio produktov
7. 3. 2022

Reagujeme na nové výzvy trhu s elektrinou v oblasti agregácie flexibility a ďalších služieb súvisiacich s pripravovanými zmenami energetickej legislatívy. Do našich produktov zavádzame potrebné inovácie. Významným spôsobom nám pri tom pomáha aj oficiálne ...

SFÉRA vyjadruje solidaritu svojou pomocou
1. 3. 2022

Záleží nám na dodržiavaní práv, záleží nám na slobode, záleží nám na mieri. Záleží nám na tom, aby aj naši ukrajinskí kolegovia cítili spolupatričnosť z našej strany a chceme prispieť k tomu, aby ich blízki žili a pracovali vo svojej krajine v pokoji a v...

Hodnotenie rizík v koľajovej doprave pre Railtrans Wagon, s.r.o
28. 1. 2022

V závere roka naša spoločnosť SFÉRA, a.s., úspešne odovzdala spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o, správu pre hodnotenie rizík pre ich nákladné vozne. Požiadavka zo strany zákazníka vznikla vzhľadom na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779), v ktorom sú klad...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®