všetky novinkyNovinkyNovinky

Počet záznamov:  603
PF 2023
23. 12. 2022

Ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu! Želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

OKTE a XMtrade®/ISOT sme prepojili s európskym vnútrodenným trhom s elektrinou
2. 12. 2022

Slovenská obchodná zóna sa 29. 11. 2022 úspešne prepojila s jednotným vnútrodenným trhom s elektrinou v rámci projektu SIDC (Single Intraday Coupling, v minulosti XBID). Objednávky na nákup a predaj elektriny slovenských účastníkov vnútrodenného trhu sa...

Predstavili sme sa na Enlit Europe‘22
1. 12. 2022

Partnerom prestížneho podujatia Enlit Europe konaného 29. novembra - 1. decembra 2022 v nemeckom Frankfurte bola opäť aj tento rok naša spoločnosť SFÉRA, a.s. Vo výstavnom stánku sme odprezentovali vlastné softvérové riešenie XMatik®/MDM, ktoré zaujalo ...

SFÉRA podporila jubilejný 10. ročník podujatia Na krídlach anjelov
28. 11. 2022

Charitatívne podujatie Na krídlach anjelov oslávilo svoje okrúhliny. Občianske združenie Milana Štefánika s podporou mesta Žiar nad Hronom pripravilo už 10.ročník obľúbeného benefičného koncertu pre tých, ktorých znevýhodňuje telesné alebo mentálne postih...

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
23. 11. 2022

SFÉRA, a.s., je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov na vedeckovýskumn...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6  7    Nasledujúca


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®