všetky novinkyNovinky8 scenárov digitalizácie s využitím AI

7. 8. 2020

Naši kolegovia boli súčasťou expertného tímu, ktorý participoval na dokumente: 8 možných scenárov digitalizácie s využitím umelej inteligencie. Scenáre popisujú možnosti využitia technológií, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícii a je možné ich nasadiť v reálnych procesoch. Ich využitím a implementáciou do svojich procesov (výrobných aj nevýrobných) môžu firmy získať konkurenčnú výhodu.

Na digitalizácii s využitím AI sa teda podieľame nielen našimi riešeniami, ale sa aj aktívne zapájame do iniciatív, ktoré môžu napomôcť zavedeniu umelej inteligencie na Slovensku. Vývoj a osveta v oblasti AI si vyžaduje v takej malej krajine, akou je aj Slovensko, spojenie súkromného aj akademického sektora.

Aj preto sme sa stali členom Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie  

Centrum bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii. Prepája  študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu a podporujú jej zavedenie v praxi.

Dokument 8 scenárov digitalizácie s využitím AI je súčasťou diela -  ANALÝZA A NÁVRH MOŽNOSTÍ VÝSKUMU, VÝVOJA A APLIKÁCIE UMELEJ INTELIGENCIE NA SLOVENSKU – DIELO Č. 2 – MANUÁL PRE FIRMY NA ZAVEDENIE UMELEJ INTELIGENCIE, ktoré bolo vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu autorským kolektívom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a posudzované expertným tímom združeným pod Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.

Komplexné dielo nájdete na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Súčasťou diela sú aj výsledky prieskumu, ktorý mapuje stav nasadenia umelej inteligencie v slovenských firmách.


Ilustračná snímka

Predchádzajúce novinky

Golfová akadémia ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT v Báči
31. 7. 2020

Vo sfére radi športujeme. Okrem bežeckých trás, bazénov, futbalového trávnika alebo billiardových stolov sa našim novým športoviskom stalo aj golfové ihrisko. Športový klub ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT zorganizoval pre nás golfovú akadémiu. Zatiaľ sa uskutočni...

Bentley opäť vylepšuje MicroStation. Dostupná je verzia CONNECT Edition 14
24. 7. 2020

Obľúbený nástroj pre zobrazovanie, modelovanie, dokumentáciu a vizualizáciu 2D a 3D projektov je teraz dostupný s novými funkciami a vylepšeniami. Zmeny ocenia všetci, ktorí pracujú na tvorbe inžinierskych a architektonických projektov ľubovoľného typu, v...

Nové partnerstvo s progresívnou spoločnosťou
16. 7. 2020

Podpísali sme dohodu o spolupráci so spoločnosťou E-Vision Systems, s.r.o., ktorá vyvinula jedinečnú technológiu na regeneráciu batérií. Naša spolupráca bude v oblasti dátovej analytiky, umelej inteligencie a ďalších. Čo je vlastne regenerácia batérií a ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®