všetky novinkyNovinkyZmeňme pohlad na energetiku: ENERGOFÓRUM 2016 – Elektrina

Včera sa završil druhý záverečný deň konferencie ENERGOFÓRUM 2016 - Elektrina. O prvom dni sme už písali. Program tohto dňa bol ľahší a optimistickejší ako v prvom dni. Témou boli inovácie a situácia na trhu s elektrinou.
Inovácie v energetike

Tento blok bol najkratší z celej konferencie - obsahoval iba dva príspevky. Prvým bola prednáška o jednej časti komunikačnej infraštruktúry v IMS - využite existujúcich "drôtov" - Power-line Communication (PLC). Téme sa venoval p. Michal Koníček, S&T Slovakia s.r.o. Akú technológiu distribučky (regionálne aj miestne) zvolia je nepriamo dôležité aj pre koncových zákazníkov. Nasadenie IMS je sice primárne náklad DS, ale tie si tieto náklady následne môžu uplatniť v oprávnených nákladoch, z ktorých ÚRSO vypočíta výšku časti regulovaných poplatkov. A tie zaplatí spotrebiteľ.

Druhá téma bola ďaleko viac vizionárska - p. Blahoslav Němeček z EY sa venoval tomu čo sa nazýva "Smart Cities". Svoj príspevok uviedol veľmi vtipným videom "iWalk".
Tímto videom ukázal, že nielen koncept "Smart Cities" je o komplikovaných, drahých a technologicky vyspelých myšlienkach a realizáciách. Niekedy (a malo by to byť zásada) sa na veci treba pozrieť z iného úhlu, netradičného postoja.

Za pojmom "Smart" sa vždy nemusia nachádzať "komplikovanosti", drahé a prešpekulované technológie, veľké centralizované systémy. Je to aj, a najmä, o tom ako vieme to čo už máme ohodnotiť a inak použiť. Uviedol príklad jedného mesta, kde robili analýzu "mobility" mestských úradov a podriadených podnikov. Po riadnej inventúre sa vlastne zistilo, že aut je v zodpovednosti viac ako dosť. Stačí k takejto inventúre a analýze nájsť lepšiu organizáciu a "smart" riešenia sa našlo.

Pohľad odborníkov na trh s elektrinou

Posledný panel moderoval p. Ján Pišta (poradca v energetike) jeho členmi boli: Blahoslav Němeček (EY), Matej Stračiak (Slovenské elektrárne, a.s.), Karel Vinkler (ČEPS, a.s.) a Martin Vlachynský (INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz).

Úvodom zaznelo, že trh s elektrinou sa od masívneho nástupu OZE od rokov 2008 a 2009 zmenil. Súčasne sa tento nástup OZE prekrýva s príchodom ekonomickej krízy (nižšia spotreba). Oba tieto fenomeny sa podieľajú na "kolapse" trhu s elektrinou a jeho obtiažnej predikovatelnosti. V príčinách a súvislostiach však už nastali odborné nezhody. P. Stračiak napríklad vidí dôležitejší efekt ako OZE skôr cenu komodít - uhlie, ropa, zemný plyn.

Bohužiaľ v tomto paneli sa duch predchádzajúcej prezentácie o smart pohľadu neprejavil. A pri hľadaní ako bude vyzerať budúcnosť panelisti zostali len pri pozeraní na vplyvy súčasných technológiu a ich vplyvu na trh. Nových, možných "ťahúňov" zmien - uskladňovanie, decentralizáciu, lokálna výroba a spotreba (prosumers model) akoby ani nebrali do úvahy.

Záver z konferencie

Spoločnosť sféra pripravila a zorganizovala ďalšie skvelé stretnutie odborníkov klasickej energetiky. Toto už bolo jedenáste. Pre mňa ako zástancu (mnohí tvrdia, že fanatika) OZE a alternatívnej energetiky to bol zaujímavý vhlad na ich uvažovanie. A bohužiaľ, až na výnimky, účastníci na OZE pozerajú ako nevítaného votrelca do ich uzavretého sveta.

Vyčleňovaním a nálepkovaním OZE sa však energetika nepohne do reálneho sveta. A filozofiu iWalk si budú musieť len osvojiť. Ak k tomu u nich nedôjde, tak klasickú energetiku čaká osud "MySpace", "Lynx", diskiet alebo pevnej telefónnej linky. Útlm až zánik. A ochrana pojmami ako energetická bezpečnosť, chránený zákazník, regulácie, … sa tento vývoj podarí pozastaviť, spomaliť. Nie však zastaviť.

Zdroj: www.energiaweb.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®