všetky novinkyNovinkyXMatik®.NET jako řešení pro Industry 4.0. Využijte potenciál vašich dat

V posledních měsících se na nás hrnou zprávy o blížící se nové průmyslové revoluci. Je to fenomén Průmysl 4.0, známý více pod anglickým názvem Industry 4.0. Podnik, který chce být připravený na tuto (r)evoluci, musí být schopen zpracovat všechny data, které jsou nebo by mohli být relevantní pro stanovení rozhodnutí. Aplikaci vědeckých přístupů při zpracovaní dat s využitím strojového učení a umělé inteligence je možné nejen přesněji analyzovat aktuální stav, ale dokonce i předpovídat blížící se selhání zařízení, či životnost technologie.


Jde o sběr dat ze senzorů, snímačů a různých dalších měřidel. Jsou dodaná buď jako součást zařízení, nebo jsou na zařízení nainstalována dodatečně. Dokážou vygenerovat ohromné množství dat. Jen jeden senzor, který měří teplotu v minutových intervalech, dokáže vygenerovat za rok více než půl miliónu záznamů. Dnes je už běžné sbírat ze zařízení desítky různých provozních parametrů, a to ze stovek až tisíců zařízení. Data je potřebné zpracovat, analyzovat a uskladnit pro další analýzy.
Jak to celé funguje?
Komplexní řešení sběru a zpracováni dat, i přímo ze zařízení, přes analýzu, vizualizaci a podporu rozhodování, představuje informační systém XMatik®.NET.
Celý koncept pozůstává ze třech základních stavebních bloků. Na vstupu jsou samotná zařízení, která můžou být k systému připojena buď přímo, anebo prostřednictvím vlastní sběrové centrály.

Údaje ze zařízení jsou agregována ve sběrové centrále XMatik®.NET. Poskytuje integrační rozhraní pro různé typy zařízení a podpořené jsou jejich komunikační protokoly. Rovněž je možné napojení na existující řešení pro internet věcí (angl. zkratka IoT), jako je např. platforma Sigfox.

V dalším kroku putují data do analytického bloku. Vykonává základní výpočty a posílá alarmy a upozornění na překročení povolených hodnot. Upozorní také na podezřelé hodnoty a anomálie, vymykající se standardnímu chování zařízení.
S využitím predikčních algoritmů je možné předpovídat, kdy dojde k selhání zařízení, identifikovat zdroj a příčinu a v konečném důsledku snížit náklady na naplánované odstavení výroby. Analytický blok dokáže znásobit výkon a zlepšovat výsledky zpracování dat přes různé platformy pro strojové učení a umělou inteligenci.Správný pohled na data
Mít klíčové informace uložené v databázi nestačí. Pro podporu stanovení strategických rozhodnutí pohotově, včas a s příslušnou mírou kvalifikace, jsou k dispozici vizualizace a pohledy na různých úrovních a z různých perspektiv. V této oblasti nabízí XMatik®.NET více možností. Tradičním způsobem vizualizace dat jsou grafy. Jejich typ a rozsah zpracování dat závisí od účelu použití. Rozsah dat, které se do grafu načítají, je možné uživatelsky upravovat.

Na manažerských pozicích se přirozeně snižuje zájem o detailní informace a zvyšují se nároky na komplexní pohled na proces jako celek. Stačí jeden, anebo dva základní manažerské přehledy, kde je okamžitě dostupná informace, jak si na tom stojí provoz nebo celý podnik. Vidíme aktuální stavy zařízení a klíčových procesů systému a podniku. Definice pohledu je závislá od pozice manažera. Negativní stav je možné začít okamžitě ověřovat a řešit pokynem pro určeného pracovníka.

Nejsofistikovanějším způsobem analytického zobrazení je grafické zobrazení dat nejen v čase, ale i v prostoru. Událost má v takovém případě přesně určenou i lokalitu výskytu. Zdroj dat (původce události) je možné vizualizovat na mapovém podkladu, nebo v konkrétním technologickém schématu. Například blížící se překročení povolené hodnoty zařízení v období nejbližšího půlroku je signalizováno změnou barvy, tloušťkou čáry nebo efektem blikání. Různé tematické pohledy určují, jakými brýlemi se na data díváme. Volba brýlí závisí od pozice, kterou v podniku zastáváme.

celý článok, veľkosť: 716kB

Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku, september 2017


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®