všetky novinkyNovinkyVzdelávajte sa s nami

Vyznať sa v rozmanitých legislatívnych pravidlách a správne ich aplikovať do praxe je proces časovo i finančne náročný. Legislatíva navyše neustále podlieha zmenám, čo si vyžaduje pravidelné monitorovanie a znalosť aj predošlých predpisov a smerníc. Zamestnávatelia často riešia tento problém podporou samoštúdia zamestnancov alebo účasťou zamestnancov na odborných seminároch. Vhodne zvolená forma vzdelávania zamestnancov má vplyv na efektívnosť, zisk, náklady a kvalitu výstupov a preto sa jej venuje čoraz väčšia pozornosť v ekonomickom sektore naprieč odvetviami.
Vzdelávacie aktivity pre firmy a ich zamestnancov, ktoré organizuje spoločnosť sféra, a.s., nám priblížila jej ekonomická riaditeľka, Ing. Daniela Krištofíková, MBA.

Vaša spoločnosť je známa predovšetkým vývojom a poskytovaním vlastných IT produktov a služieb. Ako do tohto portfólia zapadá vzdelávanie?
Sféra, a.s., už viac ako 20 rokov vyvíja softvérové riešenia pre zákazníkov prevažne zo sektoru energetiky. Nápad organizovať vzdelávacie akcie vznikol z potreby vzdelávať vlastných zamestnancov v oblasti energetickej legislatívy a fungovania trhu s elektrinou.
Zamestnancov sme pravidelne posielali na rôzne školenia a semináre, organizované inými firmami. Neboli sme však spokojní s kvalitou poskytovaného vzdelávania, ktoré podľa nás nezodpovedalo cenám, ktoré naša spoločnosť na to vynakladala.
Preto sme v roku 2006 zorganizovali prvú odbornú konferenciu ENERGOFÓRUM®. Konferencia je zameraná na významné zmeny a udalosti, ktoré ovplyvňujú sektor energetiky na Slovensku ale aj v zahraničí. Každoročne nad ňou preberá záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Dnes je z nej jedna z najväčších energetických konferencií na Slovensku. Neskôr, v roku 2008, sme naše vzdelávacie aktivity rozšírili o energetické, účtovné a daňové semináre.

Do takéhoto konceptu zapadá široké spektrum firiem. Pre aké typy spoločností sú určené vaše semináre?
Čo sa týka konferencie a energetických seminárov, sú to najmä spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu s elektrinou a plynom, štátne inštitúcie, vysoké školy, záujmové združenia. Oblasť účtovníctva a daní je obšírnejšia. Ponuka seminárov je relevantná pre živnostníkov, malé a stredné podniky ale aj veľké korporácie. Naše semináre taktiež pravidelne využívajú aj neziskové organizácie.

Aké konkrétne oblasti z účtovníctva a daní pokrývate?
Pravidelne organizujeme semináre k zákonu o DPH, dani z príjmov, účtovníctvu, daňovému poriadku, zákonníku práce, účtovníctvu neziskových organizácií, medzinárodnému zdaňovaniu, transferovému oceňovaniu, daňovej kontrole. Semináre sú organizované formou výkladu alebo prezentovania aktuálnej novely zákona, prípadne sa venujú riešeniu problémov s uplatňovaním daného zákona v praxi.
Termíny a obsahové náplne seminárov pravidelne aktualizujeme na webstránkach www.seminare.sfera.sk.

Sú lektori seminárov vašimi zamestnancami?
Pri výbere prednášajúcich sa snažíme zabezpečiť maximálnu znalosť problematiky. Niekoľko našich zamestnancov, ktorí sú expertmi vo svojom odbore, vedie špecifické typy energetických seminárov, ktoré sa týkajú napríklad zmien v procesoch na dennom trhu s elektrinou, zúčtovaniu odchýlok a i.
Lektori pre účtovné a daňové semináre sú zväčša zástupcovia štátnych inštitúcií, hlavne pracovníci z Ministerstva financií SR a tiež daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR, ktorí sa podieľajú na tvorbe danej legislatívy, ale aj uznávaní odborníci z praxe. To je zárukou, že účastníci seminárov dostávajú korektné, a čo je hlavné, najnovšie informácie, ktoré môžu úspešne aplikovať vo svojej práci.

Predsa len, na slovenskom trhu existujú desiatky spoločností, ktoré pre účtovníkov organizujú podobné semináre. Prečo by sme si mali vybrať práve váš seminár?
Nielen podobné. Stáva sa, že ten istý lektor prednáša seminár s identickým obsahom v tých istých priestoroch, s časovým odstupom pár dní a s minimálnym rozdielom vo výške účastníckeho poplatku. Avšak sféra, a.s., ponúka svojim zákazníkom niekoľko výhod, ktoré nás zásadne odlišujú od našich konkurentov.
Pre naše semináre sme vytvorili tzv. "Vernostný program",v rámci ktorého poskytujeme účastníkom voľné vstupy na semináre na základe počtu absolvovaných seminárov v predchádzajúcom období. Pre pravidelných zákazníkov je to veľmi výhodné.
Na každom seminári dostanú účastníci okrem tlačených materiálov aj materiály elektronické. Na CD, ktoré poskytujeme, je kompletne spracovaná oblasť DPH, dane z príjmov, účtovníctva a správy daní. Nájdu tam aktuálne ale aj predchádzajúce verzie úplných znení zákonov, informácie a usmernenia Ministerstva financií a Finančného riaditeľstva, ako aj kompletné aktuálne znenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Keďže dostupnosť úplných znení zákonov je všeobecne spoplatnená služba, aj tu náš zákazník získa viac tým, že úplné znenia od nás dostane ako bonus.
Nami organizované semináre sa tiež priamo započítavajú do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov.
Taktiež je to i o skúsenosti. V priebehu posledných štyroch rokov sme zorganizovali stovku seminárov s približne 4500 účastníkmi. Keďže sme často zároveň aj zákazník aj dodávateľ, sme nároční na kvalitu poskytovaných služieb. V neposlednom rade sme certifikovaní podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre oblasť "poskytovanie účtovno-daňových seminárov", čo je pre nás záväzok aby sme sa neustále zlepšovali a prinášali zákazníkom služby s pridanou hodnotou.

V ktorých mestách sa semináre konajú?
Tradične semináre organizujeme v Bratislave. Zákazníkov avšak neodrádza pricestovať na školenie z Košíc či Humenného. Na požiadanie klienta zabezpečíme seminár na mieru a to aj mimo Bratislavy. Pre zákazníka zo stredného Slovenska sme nedávno pripravili seminár na Táloch, pre ktorý sme zabezpečili kompletné služby od lektora po materiály. Táto forma je výhodná, ak potrebujete naraz vyškoliť viacerých zamestnancov.

Čo plánujete na najbližšie obdobie?
Momentálne hľadáme partnera pre spoluprácu v Košiciach, kde plánujeme rozšíriť naše služby a tým uľahčiť zákazníkom z východného Slovenska účasť na našich seminároch.

celý článok, veľkosť: 297 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, december 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK