všetky novinkyNovinkyVirtuálna zasadačka. Portál spolupráce predstaví ZEP SR na konferencii ELKON 2018

Po dvoch úspešných ročníkoch sa členovia Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, ale aj odborníci z iných odvetví priemyslu, stretnú na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018. Tretí ročník sa uskutoční 18. – 19. októbra vo Vígľaši. Nosnou témou konferencie je spolupráca priemyselných podnikov a výhody, ktoré môže priniesť malým i veľkým firmám v mnohých oblastiach.

„Správne nastavená kooperácia firiem môže zvýšiť efektivitu práce a vytvoriť takú pridanú hodnotu, akú jednotlivec alebo firma samostatnou prácou vytvoriť nedokáže,” vysvetľuje generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu SR Andrej Lasz. Na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018 zväz predstaví a uvedie do prevádzky svoj nový projekt – webový portál spolupracuj.me, na podporu spolupráce a podnikania priemyselných podnikov v dvoch základných kategóriách: obchod a výroba a veda, výskum a inovácie. V prvej fáze slovenských, zväz však má ambíciu osloviť aj firmy z V4.

Portál bude fungovať ako pomyselný uzol, ktorý spojí firmu s firmou bez ohľadu na počet zamestnancov, objem výroby či miesto pôsobenia. Bude možné na ňom ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či odberateľa, zákazníka alebo priestor na ďalší rast. Užívateľom umožní riešiť i praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, praktickými problémami vo výrobe a mnohé iné. Možná bude aj spolupráca s katedrami technických univerzít.

Ide o komplexný, ale jednoduchý nástroj na výrobnú, vývojovú a obchodnú spoluprácu. Webový portál bude fungovať ako virtuálna zasadačka, do ktorej môže vstúpiť ktorýkoľvek podnikateľ a rokovať s partnerom, ktorý ho zaujme svojou ponukou a naopak. Cieľom je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a riešenie každodenných problémov a výziev.

Prístup na portál a vytvorenie firemného profilu spoločnosti sú bezplatné a počet registrovaných firemných užívateľov a množstvo publikovaných ponúk či dopytov neobmedzené. Bonusom je zabudovaná umelá inteligencia a prepracovaný systém automatického spájania ponuky s dopytom. „Spoločnostiam a ich zástupcom chceme šetriť čas. Komunikovať budú prostredníctvom kontaktného formulára,“ vysvetľuje generálny sekretár ZEP SR.

Okrem predstavenia portálu budú súčasťou dvojdňovej konferencie interaktívne semináre uznávaných odborníkov z praxe. „Tematicky nadviažu na samotný portál a podnikateľom poradia, aké sú ich ďalšie možnosti na zvýšenie efektivity práce prostredníctvom spolupráce. Na všetkých sa veľmi tešíme,“ vraví Andrej Lasz. Slovo počas seminárov už tradične dostanú aj návštevníci konferencie. Budú si môcť vymeniť vlastné skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. Prvý konferenčný deň vyvrcholí networkingovým večerom.

Prvý ročník konferencie zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia vzniku. Bol venovaný najpálčivejším témam elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou ostatného ročníka bola SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR.

Celý článok: 312kB

Zdroj: Ročenka elektrotechniky a energetiky 2018, október 2018 

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®