všetky novinkyNovinkyVirtuálna realita v petrochemickom priemysle

Ukazovateľom zavádzania inovatívnych riešení býva často aj miera oddelenia priemyselných nasadení  od bežných komerčných riešení.  Jedným slovom PRO použitie. To platí v prípadoch keď dané riešenie nebolo na začiatku explicitne šité na mieru danému priemyselnému nasadeniu. Práve tento prípad je aj aktuálnym stavom virtuálnej  reality.

Vznikajú nové hardvérové riešenia pre priemyselné použitie, kde sa berie do úvahy, konkrétny cieľ použitia. Rovnako sa to deje aj v oblasti navrhovania softvéru a konkrétnych modelovaných scén v prípade virtuálnej reality.

Vytvorenie virtuálneho prostredia sa priamo ponúka v prípadoch, keď je vyobrazené realistické priestorové zobrazenie v ktorom sa zároveň požadujú zmeny voči realite. Napríklad zmeny na základe krízových scenárov simulujúcich neštandardné prevádzkové stavy. Tieto umožňujú napodobovať rôzne zásahy do riadiacich systémov a ovládacích prvkov.

Nájdu sa v praxi prípady, keď sú takéto úlohy riešené simulačným pracoviskom 1:1 s reálnou prevádzkou (napr. riadiace centrum jadrovej elektrárne). Tieto nie sú bežné vzhľadom na cenu vytvorenia presnej kópie technológie a prevádzkovania takéhoto typu školiaceho strediska. Často takýto spôsob nie je možný.

Vytvorenie virtuálneho systému je oproti tomu zlomkovou nákladovou položkou. Ďalšou výhodou je neviazanosť riešenia k polohe t.j. celú školiacu scénu si beriete prakticky kamkoľvek v „kufríku.“

Projekt správy nástrekových čerpadiel pre spoločnosť Slovnaft, a.s.

Z uvedených dôvodov sa začal realizovať aj projekt VR školenia prepínania nástrekových čerpadiel ako kritických prvkov v rafinérii Slovnaft. V danej technológii slúžia vysokovýkonné čerpadlá spracovávaného média ako kľúčový element reakčného procesu v reaktoroch. Ide o redundantné zálohové technológie, ktorých schopnosť okamžitého nábehu sa preveruje ich aktiváciou/prepínaním v týždňovom intervale. Tento proces nie je triviálny a vyžaduje vysoko skúsený a správne zaškolený personál. Rýchlosť a správnosť reakcie pracovníkov výroby na neštandardné prevádzkové stavy má kľúčový vplyv na výsledný dopad na  technológiu.

Celý článok : 523kB

Zdroj: Časopis Údržba, máj 2019


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®