všetky novinkyNovinkyTREND + Výzvy v energetike

Výhody pre dodávateľov
31.05 /eTREND
Dostupnejšia komodita, bezpečnejšie dodávky a menej stresu pre dodávateľov. To je výpočet časti prínosov integrácie českého a slovenského krátkodobého trhu s elektrinou, ku ktorej sa vlani pridružili Maďari. Energetické "rande" sa zrejme neskončí v trojke, zbližovať sa chcú aj ďalší. Aj keby sa nechceli, časom sa má celá Európska únia zísť v spoločnom trhovom košiari.
Dodávatelia elektriny si prepojenie krátkodobých trhov v strednej Európe, ktoré dáva priestor na zobchodovanie komodity deň pred skutočnou dodávkou spotrebiteľovi, zväčša chvália. Prispelo k významnému zvýšeniu likvidity na trhu a dostupnosti komodity. Dodávateľom poskytuje väčšie možnosti zvoliť si obchodnú stratégiu. O fungovanie market couplingu SK-CZ-HU sa starajú príslušní organizátori krátkodobých trhov s elektrinou (OKTE, OTE a HUPX) v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav (SEPS, ČEPS a MAVIR).
Trh s elektrinou už onedlho čakajú tiež novinky, na ktoré sa tešia tiež najmä dodávatelia. Do praxe sa chystajú zlepšenia procesov odohrávajúcich sa za horizontom vnímania koncových odberateľov. Prinesie ich so sebou nový systém centrálneho zberu nameraných údajov o spotrebe elektriny, ktorý má zabezpečovať Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Kľúčová zmena v systéme má nastať od 1. júla. Výhodou nového systému je, že všetky podrobné údaje o spotrebe sa budú zhromažďovať na jednom centrálnom mieste, kde sa vyrátajú aj sumáre pre potreby zúčtovania odchýlky. To dodávateľom elektriny priamo uľahčí identifikáciu problémov pri reklamáciách.

Špeciál TREND +Výzvy v energetike vychádza v týždenníku TREND 21/2013 a prináša tieto články:
Menej stresov a elektrina poruke
Úspešný projekt market couplingu v strednej Európe napreduje, pracuje sa na rozšírení o Poľsko a Rumunsko
Lepšie dáta pre energetikov
Nový systém zberu údajov o spotrebe elektriny má vniesť viac svetla do zúčtovania odchýlok v sústave

Partner projektu TREND + Výzvy v energetike: spoločnosť sféra, a.s.

Titulna strana:    Trend Výzvy v energetike                    280 kB

/Zdroj: Trend 21/2013, Trend + výzvy v energetike/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®