všetky novinkyNovinkyTrend integrácie národných elektrických trhov bude pokračovať

Trend v integrácii národných trhov s elektrickou energiou bude pokračovať. "Som presvedčený, že tento trend bude znamenať aj celospoločenský efekt, a to v dostupnosti a v cenách elektriny v Európe," uviedol pre TASR riaditeľ úseku obchodu spoločnosti sféra, a.s., Oskár Halzl na odbornej energetickej konferencie Energofórum 2009 v Piešťanoch.

Jedným z dôvodov medzinárodnej integrácie trhov s elektrickou energiou je podľa neho aj medzinárodná pomoc pri "radikálnom" nedostatku elektriny, ktorý sa od tohto roku očakával. Celosvetová finančná kríza však možno spôsobila, popri iných negatívach, že nie je až taký nedostatok elektriny, ako sa očakávalo. "Prognózy spotreby elektriny do budúcnosti však poukazujú na to, že treba hľadať spôsoby, ako pokryť potenciálny nedostatok elektriny a v tomto samozrejme ide o celú Európu, nielen o Slovensko," pokračoval.

Odbery na krátkodobom trhu s elektrinou medzi SR a ČR presahujú podľa Halzla 10 % z objemu celkových odberov. "Posledné priemery, ktoré sme vypočítali, boli okolo 15 % z celkového objemu Slovenska, ktoré sa vymieňajú v rámci tohto krátkodobého obchodu. A pritom uplynul len viac ako mesiac od spustenia prevádzky," charakterizoval úspešnosť integrácie elektrických trhov SR a CR Halzl. Očakávania a dôvera účastníkov spoločného trhu boli veľké. Ciele, ktoré sa spojením plánovali, sa zatiaľ splnili. Regionálne iniciatívy, akou bolo spojenie slovenského a českého energetického trhu, sú medzikrokom k celkovej integrácii trhov a napĺňajú víziu prepojiť v budúcnosti v rámci EÚ kompletne energetické trhy.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) podľa jeho slov od 1. septembra tohoto roku, v spolupráci so spoločnosťou OTE z CR, s CEPS a s viacerými dodávateľskými organizáciami, riadi na Slovensku organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou. "Je otázka, či v súvislosti s tzv. liberalizačným balíčkom energetických smerníc EÚ nebude pri integrácii trhov nevyhnutná nejaká reštrukturalizácia, respektíve nutné oddelenie určitých procesov, aby sa očistila prevádzka prenosovej sústavy od ďalších procesov," konštatoval Halzl. Spoločnosť Sféra, a.s., bola dodávateľom informačného systému, ktorý poslúžil jednak pri vzniku denného trhu na Slovensku začiatkom tohto roku, ale zabezpečuje od 1. septembra 2009 aj prepojenie slovenského trhu s českým trhom s elektrinou.

Zdroj: TASR, október 2009


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®