všetky novinkyNovinkyTŕnistá cesta Ukrajiny k liberalizovanému trhu s elektrinou

Ako sa vyvíja susedný trh s elektrinou? Prečítajte si zhrnutie vybraných aspektov, úspechov a nedostatkov prebiehajúceho procesu liberalizácie na Ukrajine.

Začiatkom tohto roka urobila Ukrajina veľký skok k liberalizácii svojho maloobchodného trhu s elektrinou smerom k európskym štandardom. Od 1. januára 2019 si odberatelia môžu vybrať svojho dodávateľa elektriny avšak neplatí to tak úplne pre všetky segmenty spotrebiteľov. Pôvodní dodávatelia naďalej automaticky obsluhujú domácnosti i malé a stredné podniky, pričom takzvanú „povinnosť univerzálnej služby“ majú vykonávať do polovice roka 2020. Tieto dva segmenty si teoreticky môžu vybrať komerčného dodávateľa, ale keďže je ukrajinským regulátorom administratívne stanovená maximálna cena, ktorú môže univerzálny dodávateľ účtovať odberateľom, neočakávajú sa žiadne masívne zmeny. Samozrejme dĺžka obdobia, dokedy budú mať poskytovatelia povinnosť univerzálnej služby naďalej de facto monopol, je diskutabilná.

Súťaž na maloobchodnom trhu bude preto aspoň v počiatočnej fáze prebiehať najmä v segmente veľkých odberateľov. Priemyselní odberatelia môžu rokovať o zmluve o dodávke s akýmkoľvek dodávateľom a pomerne často ho aj zmeniť. Približne 200 dodávateľov už uzavrelo zmluvu s ukrajinským operátorom trhu firmou Energorynok, ktorá je do júla 2019 jediným subjektom oprávneným na nákup a predaj elektriny na veľkoobchodnom trhu. Pretrvanie tohto monopolu vážne obmedzuje konkurenciu na úrovni maloobchodu. Skutočná súťaž na trhu sa teda pravdepodobne začne až po júli 2019.

Avšak aj potom sa môžu objaviť nové problémy. Implementácia kľúčových procesov zaostáva. Chýbajúca konkurencia medzi výrobcami elektriny je závažnou prekážkou pre likvidný veľkoobchodný trh. Existuje len zopár veľkých výrobcov (v zásade štátne konvenčné elektrárne a elektrárne vlastnené firmou DTEK) a možnosti cezhraničného obchodu sú limitované. Na likvidné trhy EÚ je napojená len malá časť Ukrajiny (tzv. Burštýnsky ostrov). Prepojenia s Ruskom a Bieloruskom sa nevyužívajú na účely obchodu a možný market coupling s Moldavskom by mal relatívne malý vplyv na likviditu ukrajinského trhu s elektrinou, a nenaruší súčasnú štruktúru podobnú oligopolu. Rýchla fyzická integrácia s oblasťou ENTSO-E a ďalšia liberalizácia exportu a importu elektriny má potenciál likviditu značne zvýšiť.

Napriek tomu sa regulačnému úradu (NEURC) podarilo v roku 2018 schváliť množstvo nutných trhových pravidiel, poriadkov a vzájomných zmlúv. Koncom minulého roka vláda stanovila štátnu firmu Ukrinterenergo (zodpovednú za dovoz a vývoz elektriny) za dodávateľa poslednej inštancie pre celé územie Ukrajiny až do januára 2021. Tieto kroky si vyžiadali značné úsilie.

Niektoré aspekty zostávajú kontroverzné a/alebo nedoriešené a týkajú sa aj oblasti IT. Spoločnosť Ukrenergo málo pokročila pri zriadení systému pre centralizované zúčtovanie odchýlok. Aj ďalšie firmy bojujú v snahe prispôsobiť svoju stratégiu a môžu zaostať pri obstarávaní IT systémov a implementácii ďalších organizačných opatrení. Avšak na Ukrajine sú aktívne aj skúsené firmy schopné ponúknuť účastníkom trhu už hotové riešenia. Slovenská firma sféra, a.s., úspešne implementuje IT riešenie pre day-ahead a vnútrodenný trh v spoločnosti Energorynok (a má tiež systémy pre obchodníkov a distribučné firmy). Ďalšie zahraničné spoločnosti asistujú Ukrenergo aj iným účastníkom trhu.

Napriek všetkým nedostatkom a výzvam je dôvod pochváliť Ukrajinu za jej snahu liberalizovať trhy s energiami. Stabilizácia maloobchodného a veľkoobchodného trhu si očividne vyžiada nejaký čas, na konci cesty je však odmena v podobe konkurenčného a bezpečného trhu s elektrinou s perspektívou pripojenia k trhu EÚ za rovnakých podmienok.

Autor: Kristián Takáč

Celý článok v angličtine si môžete prečítať na tomto odkaze.

Zdroj: https://ua-energy.org/en

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®