všetky novinkyNovinkySpotrebu nafty stráži elektronika

ZSSK skúša systém na meranie spotreby nafty. On-line kontrola znemožní krádež nafty v depe i na trati.

V lete meracie zariadenia namontovali skúšobne do dvadsiatky rušňov. "Každý úbytok paliva je zaznamenaný v systéme, ktorý pomocou GPS polohy neustále zaznamenáva pohyb rušňa na mape. Dispečeri, strojmajstri a správcovia systému vidia polohy, rýchlosť rušňa a spotrebu aj graficky na monitoroch," hovorí riaditeľ sekcie prípravy prevádzky Štefan Kuruc.

Zariadenie v pilotnej prevádzke monitoruje dvadsaťjeden hnacích vozidiel ôsmich odlišných sérií. Ak je úbytok nafty vyšší ako má byť na daný typ rušňa a jeho aktuálnu rýchlosť, systém pošle automatickú SMS na určené telefóny a spustí alarm na počítačoch u dispečerov, strojmajstra a správcu.

Jeden takýto prípad sa stal na rušni 721 - presná GPS pozícia ukázala rušeň vo zvolenskom depe. Nešlo o krádež ale prečerpávanie nafty do iného vozidla po požiari.

Správca systému Milan Uhliar upozorňuje, že pred prečerpaním nafty treba upozorniť dispečerov, aby sa nestalo, že niekto zavolá políciu.

Pilotná prevádzka sa končí v polovici decembra. Počas nej sa spresňujú výstupy o spotrebe a kontroluje sa funkčnosť systému. Výsledkom bude systém, ktorý dokáže porovnávať presné množstvo odčerpanej nafty z čerpacej stanice s prírastkom v rušni s kontrolou rozdielu.

Na rušňoch s Mirelom merač spotreby nepotrebuje žiadnu obsluhu navyše. Na vozidlách bez tohto zabezpečovacieho zariadenia sa rušňovodič musí prihlásiť do systému, čo trvá asi minútu. Všetko ostatné je automatické.

Nákup systému bol prioritne určený na zabránenie krádežiam, ale jeho využitie má byť širšie. "Po prepojení s vlakovým dispečerským systémov sa získa  automaticky zostava vlaku a ZSSK bude vedieť vyhodnocovať a porovnávať spotrebu rôznych rušňov a spôsob jazdy rušňovodičov. Časom bude možné aj zapísať poruchu na rušni a cez elektronickú knihu opráv sa o nej okamžite dozvedia opravári," dodáva Štefan Kuruc.

Ak sa ZSSK rozhodne využiť opciu, systém namontujú celkovo do 206 vozidiel z 275 dieselových v ZSSK. Mimo ostanú len staršie motorové rušne a vozne, ktoré ZSSK plánuje vyradiť v najbližších rokoch (hlavne série 810, 811). Celková cena za monitorovací systém aj s počítačovým softvérom na neobmedzené množstvo počítačov bude v prípade využitia opcie 7 miliónov eur.

SYSTÉM MONITORUJE

OKREM KONTROLY SPOTREBY NAFTY SYSTÉM UMOŽNÍ:

 

/Zdroj: Železničné ozveny, november-december/2014/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®