všetky novinkyNovinkySpoločnosť sféra, a.s., rozširuje ponuku riešení pre energetiku

Spoločnosť sféra, a.s., je na slovenskom a českom trhu známa aj dodávkami informačných systémov a súvisiacich služieb v energetike. Jej riešenia boli do konca predchádzajúceho roka zamerané prevažne na oblasť elektroenergetiky, a to pre významné tradičné slovenské a české elektroenergetické spoločnosti (Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., slovenské a české distribučné spoločnosti), ale aj pre nových, alternatívnych obchodníkov, dodávateľov a distribútorov elektriny. Akým smerom rozširuje sféra, a.s., svoju ponuku, na to sme sa spýtali generálneho riaditeľa spoločnosti RNDr. Eduarda HALUŠKU, CSc.

Na slovenskom i českom trhu sa rozširuje okruh používateľov vášho produktu XMtrade®. Akými inovatívnymi riešeniami ste oslovili v posledných rokoch jeho užívateľov?
Produkt XMtrade® podporuje široký okruh procesov od plánovania odberu alebo dodávku energií, cez spracovanie nameraných údajov, zúčtovanie, komplexné fakturačné procesy až po riadenie rizík a technický kontroling. Najvýznamnejšími riešeniami v predchádzajúcich rokoch boli v celoslovenskom meradle informačný systém zúčtovateľa odchýlok (XMtrade®/ISZO) a informačný systém organizátora krátkodobého trhu (XMtrade®/ISOT) pre SEPS, a.s., ktoré sú od začiatku roku 2011 prevádzkované v novovzniknutej dcérskej spoločnosti SEPS - OKTE, a.s. Druhý z uvedených systémov je zároveň úspešným a významným medzinárodným projektom, pretože jeho podstatou je integrácia slovenského denného trhu s elektrinou s českým.

Aké sú ambície a ciele spoločnosti sféra, a.s., do budúcnosti?
Našou ambíciou je rozšírenie ponuky riešení a služieb o podporu ďalších energetických komodít - ako sú plyn, teplo, voda, prípadne emisie. Dnes už však nehovoríme len o cieľoch do budúcnosti. Od začiatku roka 2011 ponúkame softvérové riešenie pre oblasť plynu pre obchodníkov a dodávateľov, ktorí pôsobia na Slovensku alebo v Čechách. Ide o prirodzené rozšírenie produktu XMtrade®, ktorý je od roku 2009 prevádzkovaný obchodníkmi a dodávateľmi elektriny. Výhodou pre zákazníkov, ktorí podnikajú s oboma komoditami je jednotné a komfortné užívateľské prostredie a riadenie procesov pre obe komodity. Riešenie je rovnako ako v oblasti elektriny plne kompatibilné s aktuálnou legislatívou v oboch krajinách.

Aká je vaša filozofia v oblasti vývoja SW riešení?
Treba zdôrazniť, že na neustále dynamicky sa rozvíjajúcom liberalizovanom trhu s energiami je pre podnikateľské subjekty mimoriadne dôležité, aby informačné systémy, o ktoré sa pri svojom podnikaní opierajú, veľmi rýchle reagovali na zmeny okolia, predovšetkým na zmeny primárnej alebo sekundárnej legislatívy, pravidiel pre výmenu meraných údajov a ďalších informácií alebo legislatívy v ekonomickej oblasti. Napr. v predchádzajúcich mesiacoch bolo nevyhnutné prispôsobovať riešenia pre podporu procesov na trhu s energiami zmenám v komunikačných protokoloch pre výmenu meraných údajov, ktoré definovali distribučné spoločnosti, ďalej zmenám v pravidlách trhu, viacerým zmenám v ekonomických zákonoch, ale aj vzniku nového subjektu (OKTE, a.s.), ktorý od začiatku roka 2011 zabezpečuje pre slovenský trh s elektrinou zúčtovanie odchýlok a organizovanie krátkodobého trhu. Darí sa nám spravovať a rozvíjať naše systémy v súlade s požiadavkami trhu vďaka 20-ročnému pôsobeniu vo významných energetických spoločnostiach a znalostiam prostredia, odborne zdatnému tímu, ktorý sa okrem tvorby SW riešení podieľal a podieľa aj na návrhu a realizácii zmien energetickej legislatívy a konzultačnej činnosti vo viacerých podnikateľských subjektoch. Profilácia na spoločnosť konzultačného typu je našim strategickým zámerom.

Čo nové ešte pripravuje sféra, a.s.?
Okrem rozšírenia ponuky súčasných softvérových riešení o oblasť plynu pripravujeme komplexnú správu energetických komodít. V týchto riešeniach budú využité moduly produktu XMtrade® pre podporu obchodných a fakturačných procesov, ale aj nástroje, ktoré sú využívané v riešeniach spoločnosti sféra, a.s., pre elektroenergetické a obchodné dispečingy, uplatnené aj v železničných spoločnostiach. Jedným zo súčasných zámerov je dobudovanie kompletných prostriedkov pre komplexné energetické hospodárenie v podnikoch - sledovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie odberov energií, riadenie a optimalizácia ich nákupu, podpora procesov pre zníženie nákladov na spotrebu energií. 
Podobne ako pri ostatných riešeniach, ponúkame aj komplexné služby súvisiace s ich dodávkou - analýzu potrieb konkrétneho zákazníka s návrhom prispôsobenia riešenia jeho špecifickým potrebám (väzby na špecifické procesy ovplyvňujúce odber energií, integrácia s existujúcimi informačnými systémami, špeciálne požiadavky), implementáciu s naplnením potrebných dát, nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky, podporu prevádzky (s možnosťou outsourcingu niektorých procesov), správu databáz a neustály rozvoj systému.

S menom vašej spoločnosti je neoddeliteľne spojená odborná konferencia ENERGOFÓRUM®, ktorá si získava z roka na rok väčšiu obľubu medzi účastníkmi trhu s elektrinou. Aký bude leitmotív tohto ročníka?
Tohtoročný 6. ročník, organizovaný 20. - 21. 10. 2011 vo Vyhniach v hoteli Sitno, bude prvýkrát výraznejšie rozšírený o oblasť liberalizácie trhu s plynom. Našou snahou pri organizovaní každého ročníka je reagovať na najaktuálnejšie témy rozvoja slovenského a európskeho energetického trhu. Proces liberalizácie slovenského trhu s plynom sa v súčasnom období dostáva do stavu, ktorý otvára nové príležitosti pri obchodovaní a hospodárení s touto komoditou. Účasť na konferencii, ktorá sa koná rovnako ako všetky predchádzajúce ročníky pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, bude tohto roku okrem špičkových odborníkov z elektroenergetiky obohatená aj o významných zástupcov plynárenstva.

celý článok, veľkosť: 403 kB

Zdroj: Parlamentný kuriér, júl 2011

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®