všetky novinkyNovinkySlovenský projekt pripravuje energetiku budúcnosti

Rozvoj elektrizačnej sústavy je od začiatku vypuknutia energetickej krízy charakterizovaný vysokou mierou inštalácie nových decentralizovaných zdrojov, čo prináša významné zmeny na elektroenergetickom trhu aj v súvislosti s novou legislatívou. Ako hodnotí súčasnú situáciu náš obchodný riaditeľ Ing. Peter Chochol PhD., expert v oblasti elektroenergetiky, ale aj odborníci zapojení do výskumného tímu vyvíjajúceho nástroje na budovanie inteligentných sietí priniesol článok, ktorého obsah nájdete tu.

Zdroj: www.tlacovespravy.sme.sk, 18. január 2023


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®