všetky novinkyNovinkySlovenský denný trh s elektrinou sa prepojil so zvyškom Európy, uľahčí sa tak obchodovanie

Európsky denný trh s elektrinou sa prepojil. Slovenský denný trh s elektrinou sa tak prepojil so zvyškom Európy.

Prepojením krajín zúčastnených v projekte Interim Coupling, ktorého súčasťou je aj Slovensko, sa vytvoril jednotný denný trh s elektrinou v 23 štátoch Európy.

Slovensko v procese prepájania denného trhu s elektrinou zastupujú Slovenská elektrizačná prenosová sústava a spoločnosť OKTE.

Najväčší projekt

Systém, v ktorom sa obchoduje s elektrinou na vnútrodennom trhu, a konajú sa cezhraničné obchodovania dodala a spravuje pre OKTE spoločnosť SFÉRA, ktorá informáciu o prepojení trhov zverejnila.

Implicitné aukcie umožnia predaj, nákup a alokáciu prenosových kapacít v elektrizačných sústavách z jedného miesta, na jednom spoločnom trhu. Podľa člena predstavenstva Milana Lipovského ide o najväčší projekt na dennom trhu s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti.

Dve trhové oblasti

Do polovice júna tohto roku existovali na dennom trhu s elektrinou v Európe dve trhové oblasti, a to Market Regional Coupling a 4M MC (Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko). Obchod medzi týmito dvoma trhovými oblasťami prebiehal na dvoch miestach prostredníctvom tzv. explicitných aukcií a explicitnej alokácie prenosovej kapacity pre zobchodované množstvo elektriny u prevádzkovateľov prenosových sústav.

Na zjednotenie oboch trhových oblastí sa dlhodobo pripravoval projekt Interim Coupling. Jeho zavedením sa zrušili explicitné aukcie a nahradili sa implicitnými medzi krajinami 4M MC (Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) a ich susediacimi krajinami – Nemeckom, Poľskom a Rakúskom na šiestich hraničných bodoch. Tak sa 4M MC krajiny integrovali do jednotného európskeho trhu s elektrinou.

Zdroj: www.webnoviny.sk

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®