všetky novinkyNovinkySlovensko má šancu upriamiť pozornosť EÚ na svoje záujmy

Pri budovaní chýbajúcich plynárenských prepojení medzi Slovenskom a okolitými štátmi by sa mali lepšie využiť prostriedky, ktoré ponúka Európska únia. Projekt reverzného toku na Ukrajinu má v strednodobom horizonte Slovensku čo ponúknuť, zaznelo na konferencii ENERGOFÓRUM 2014 - PLYN.

Balík EÚ na podporu infraštruktúry a projekty spoločného záujmu sú správnym krokom vpred, poznamenal Milan Sedláček zo spoločnosti eustream, a.s. počas svojho vystúpenia na konferencii ENERGOFÓRUM, ktorá sa uskutočnila koncom minulého týždňa.

Samotnú európsku energetickú politiku však označil za "systém, kde sa problém vyrobí, potom sa začne hasiť a pri tom hasení sa vyrobí nový problém" a zdôraznil, že "investičná klíma v európskej energetike je v troskách".

V súvislosti s výstavbou nových plynovodov ako alternatív voči tradičnej prepravnej trase cez Ukrajinu a Slovensko uviedol, že "budovanie ruských plynovodov výhradne na základe výnimiek z európskej legislatívy považujeme za výsmech smernice" z roku 2009 o pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.

Európska komisia minulý týždeň požiadala bulharskú vládu, aby pozastavila práce na plynovode South Stream až kým nepadne rozhodnutie, či je projekt v súlade s európskym právom. V liste z 3. júna poukázala napríklad na to, že plynovod zrejme nespĺňa pravidla o unbundlingu, ktoré zakazujú dodávateľom plynu mať kontrolu nad plynovodmi. Zastavenie prípravných prác v nedeľu potvrdil bulharský premiér Plamen Orešarski.

Firmy zabojujú o peniaze z EÚ

Pokiaľ ide o plynárenskú sústavu v strednej a východnej Európe, Milan Sedláček poukázal na chýbajúcu dimenziu severo-južného prepojenia.  Územia Slovenska sa v tejto súvislosti týka niekoľko projektov. Začiatkom budúceho roka by sa malo sprevádzkovať prepojenie s Maďarskom, s rozpočtom 145 mil. eur, na ktorý prispela EÚ sumou 30 mil. eur z Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR).

Ďalším dôležitým článkom je prepojenie s Poľskom, ktoré je v procese prípravy. Kapacita prepojenia by mala byť vo výške 4 - 10 mld. m3/rok s obojsmerným tokom, pričom spustenie prevádzky sa očakáva v období 2018 - 2020. Hlavnou otázkou je v súčasnosti financovanie projektu. "Zabojujeme o bruselské ko-financovanie," poznamenal Sedláček.

Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku potvrdila, že Slovensko by malo lepšie využívať možnosti financovania infraštruktúrnych projektov, napr. cez program EEPR alebo Connecting Europe Facility (CEF).

Dodala, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom a nová geopolitická situácia ponúkajú Slovensku veľkú príležitosť, aby na úrovni EÚ upriamilo pozornosť na vlastné záujmy, najlepšie v spolupráci s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky. Urobiť tak podľa nej môžeme už na zasadnutí Európskej rady koncom júna, počas ktorého budú lídri členských štátov rokovať o krokoch pre zvýšenie energetickej bezpečnosti Únie.

Ako na konferencii poukázal Ľubomír Čačaný z Ministerstva hospodárstva SR, krajiny V4 sa zaviazali k príprave spoločného regionálneho preventívneho akčného plánu a spoločného regionálneho núdzového akčného plánu pokiaľ ide o prerušenie dodávok plynu.

Reverz na Ukrajinu - skôr a lacnejšie

Podľa Milana Sedláčka spomínaný projekt prepojenia s Poľskom prispeje aj k posilneniu energetickej bezpečnosti Ukrajiny, kde sa väčšina diskusií momentálne sústreďuje na opatrenia pre znížení rizík dopadov konfliktu na európsky trh s plynu a na projekt spätného toku zo Slovenska.

V súvislosti so sprevádzkovaním reverzu cez už existujúce prepojenie medzi Vojanmi a Užhorodom zástupca spoločnosti eustream uviedol, že projekt sa podarí zrealizovať v predstihu a "podarí sa nám aj stlačiť náklady".

Ohľadom snahy ukrajinskej strany "odkrojiť si jedno potrubie" cez Veľké Kapušany vysvetlil, že technická kapacita potrubí na tomto bode je 220 mil. m3 pri 20°C / deň, pričom zmluvná kapacita pri týchto podmienkach dosahuje 202,3 mil. m3. Takzvaný veľký reverz by tak bol nielenže v rozpore so zmluvou s Gazpromom, ale voľná kapacita na tomto bode ho ani neumožňuje.

Dodal, že projekt spätného toku na Ukrajinu má v strednodobom horizonte pre Slovensko čo ponúknuť.

Skladovanie a distribúcia

Popri preprave plynu boli témou diskusií na konferencii aj jeho skladovanie a distribúcia.

Tibor Hodnič zo spoločnosti NAFTA, a.s. zdôraznil, že zásobníky prispievajú na trhu s plynom k rovnováhe medzi ponukou a dopytom a majú tak "nezastupiteľnú úlohu pri zaistení bezpečnosti dodávok". Z dôvodu vysokej závislosti Slovenska na dodávkach plynu zo zahraničia a tiež tranzitu plynu cez naše územie sa SR vyznačuje vysokým podielom uskladňovacej kapacity k domácej spotrebe zemného plynu. Prostredníctvom zásobníkov Slovensko dokáže pokryť asi 52 % svojej spotreby, zatiaľ čo Veľká Británia len asi 5 %. Naopak Rakúsko dokáže týmto spôsobom pokryť až 80 % svojich potrieb.

Ako dodal Marek Paál zo spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. Slovensko je po Holandsku druhou najsplynofikovanejšou krajinou v Európe. Prístup k plynu má asi 94 % obyvateľstva a 77 % z celkového počtu obcí. V porovnaní s rokom 2012 sa  minulý rok zaznamenal pokles v počte zmien dodávateľov plynu, čo odôvodňuje jednak viazanosťou zákazníka, jeho konzervativizmom, ale predovšetkým cenovou reguláciu v segmente domácností i malých a stredných podnikov, ktorá nemotivuje ani firmy ani odberateľov.

Otázke regulácie a liberalizácie trhu s plynom sa bude bližšie venovať ďalší pripravovaný článok z odbornej konferencie ENERGOFÓRUM 2014 - PLYN, ktorá sa konala v dňoch 5.-6. júna 2014 vo Vyhniach. Zorganizovala ju spoločnosť sféra, a.s. pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Partnerom bola aj spoločnosť energy analytics.

(c) energia.sk

/Zdroj: www.energia.sk/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK