všetky novinkyNovinkySkúsenosti so zavádzaním systému riadenia materiálových zásob údržby v Duslo, a.s.

Veľké výrobné podniky musia držať mnoho náhradných dielov skladom, či už pre bežnú spotrebu alebo „pre istotu“ ku kriticky dôležitým zariadeniam.

S rastom počtu náhradných dielov sa zvyšuje celková cena zásoby aj nároky na riadenie zásob. Riešením v týchto oblastiach zvykne byť nasadenie informačného systému. Väčšina bežných informačných systémov pre riadenie zásob sa však zameriava na logistické postupy, ktoré sú nastavené na zásobovanie výroby, kde je predikcia spotreby výrazne jednoduchšia. Špecifiká procesov údržby však vyžadujú špecifické nastavenie logistických procesov.

Článok opisuje skúsenosti a poznatky zo zavádzania systému na riadenie zásob náhradných dielov pre údržbu v jednom z najväčších chemických podnikov v strednej Európe.

Celý článok: 768kB

Zdroj: Zborník NFÚ 2018


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®