všetky novinkyNovinkyRušný koniec roka očakávajú menší prevádzkovatelia sústav

Lucia Liptáková, výkonná riaditeľka úseku obchodu, sféra, a.s.

Prečo funguje portál legislativnepovinnosti.sk?

Portál legislativnepovinnosti.sk zjednodušuje firmám, podnikajúcim v energetike, orientáciu v legislatíve. Ako na podnose im každý mesiac predkladá konkrétne paragrafy, z ktorých im vyplývajú nejaké povinnosti.

V čom dokáže pomôcť?

Vedia presný termín a čo je potrebné vykonať. Šetrí ich peniaze, ktoré predtým často z nevedomosti "investovali" do sankcií finančného alebo iného charakteru. Ako preventívny nástroj im pomáha držať si dobrú povesť voči kontrolným orgánom.

Blíži sa v kalendári nejaká dôležitá povinnosť?

Rušný koniec roka bude u prevádzkovateľov menších distribučných sústav. Ide o približne 160 rôznych prevádzok zväčša priemyselného charakteru, nákupných centier, ale aj obytných zón na celom Slovensku. 80% ich koncových odberateľov elektriny má mať nainštalovaný tzv. inteligentný merací systém. Medzi energetikmi sa už udomácnil anglický pojem "smart meter". Presné podmienky inštalácie riadi vyhláška Ministerstva hospodárstva SR.

Hrozí aj tu sankcia za nesplnenie povinnosti?

Podľa zákona o energetike je dozor nad dodržiavaním tejto povinnosti v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pokuta za porušenie môže mať podľa rovnakého zákona výšku od 300 eur až do 150 000 eur.

celý článok, veľkosť: 2,5 MB
Zdroj: Hospodárske noviny, október 2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®