všetky novinkyNovinkyPripravované zmeny v zákone o energetike vychádzajú prevažne z praxe

Vyhne 16. októbra (TASR) - Energetickú politiku Slovenska čakajú v budúcnosti zmeny, ministerstvo hospodárstva v súčasnosti pripravuje novelu zákona o energetike. Pripravované návrhy zmien, ktoré by mala novela priniesť, vychádzajú prevažne z aplikačnej praxe.
"Z praxe ministerstvu vyplynulo, že je vydaných veľa osvedčení na výstavbu energetických zariadení," podotkol na dnešnej konferencii Energofórum vo Vyhniach Marián Nicz z Ministerstva hospodárstva SR. Prevádzkovatelia sústav, ale aj ministerstvo tak má podľa jeho slov určitú neistotu z hľadiska plánovania vývoja zdrojovej základne na Slovensku.
"Túto neistotu by ministerstvo chcelo obmedziť tým, že zavedie určité legislatívne obmedzenia pre potenciálnych výrobcov, ktorými zamedzí žiadateľom o vydanie osvedčenia na výstavbu výrobného energetického zariadenia predkladať takúto žiadosť iba preto, že vidí potenciálnu možnosť podnikateľskej činnosti," podotkol Nicz. Malo by tak ísť podľa jeho slov o preventívne opatrenie proti neserióznym žiadateľom.
Zároveň podľa Nicza ministerstvo na podnet prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS navrhuje doplniť do zákona o energetike ustanovenia o stave núdze v elektroneergetike. Navrhované zmeny sa týkajú tiež merania elektriny a poskytovania meraných údajov medzi účastníkmi trhu s elektrinou, správy a zberu nameraných údajov a centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému vo vzťahu k OKTE.
"V súčasnosti je návrh novely po vecnej stránke predmetom diskusií a interného pripomienkovania v rámci ministerstva a diskusií s jednotlivými predkladateľmi týchto návrhov," podotkol s tým, že do riadneho legislatívneho procesu sa dostane čo najskôr, ako to bude možné.

/Zdroj: TASR/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®