všetky novinkyNovinkyPrioritou Eustream a EK je severo-južné prepojenie

Vyhne 5. júna (TASR) - Spoločnosť Eustream prepravujúca zemný plyn na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky ďalej na európske trhy robí podľa Milana Sedláčeka, vedúceho regulácie a vývoja obchodných konceptov firmy všetko preto, aby Slovensko nebolo ovplyvnené rusko-ukrajinským konfliktom.

"To znamená, že keby došlo k hocijakej eskalácii napätia, aby boli zabezpečené alternatívne cesty pre dodávky zemného plynu na Slovensko," poznamenal. Podľa neho vybudovaný reverzný tok z Českej republiky aj Rakúska umožňuje dopraviť zo západného smeru denne až 83 miliónov kubických metrov (m3) plynu, čo stačí pre účely Slovenska a  môže slúžiť aj pre potreby Ukrajiny a regiónu strednej a východnej Európy.

Pre účely zásobovania regiónu v prípade krízového scenára je však podľa jeho slov kľúčové prepojenie Slovensko - Maďarsko, ktoré by malo byť v prevádzke od januára 2015. "Z dlhodobého hľadiska v regióne chýba prepojenie sever - juh. Preto je prioritou Eustreamu aj Európskej komisie práve tento koridor. V Poľsku bude vybudovaný terminál na skvapalnený zemný plyn a tento koridor by umožnil prepojenie krajín strednej Európy na tento zdroj plynu," dodal.

Pre túto úlohu má podľa neho nezastupiteľnú pozíciu prepoj Slovensko - Poľsko. Zároveň má veľký význam v spojitosti s budovaním prepojenia na Ukrajinu, nakoľko by tak Ukrajina získala prístup k ďalším zdrojom plynu. V tejto súvislosti už Eustream dokončil štúdiu uskutočniteľnosti koridoru Slovensko - Poľsko a bol zaradený medzi Projekty spoločného záujmu Európskej komisie. "Tento projekt má možnosť získať kofinancovanie z bruselských zdrojov. Eustream pripravuje podanie žiadosti na financovanie z európskych zdrojov, najmä berúc do úvahy, že tento projekt má nielen slovenský, ale aj regionálny význam," uviedol.

Naopak, prípadné vybudovanie plynovodu South Stream by z hľadiska bezpečnosti dodávok nepredstavovalo pre región žiadny zásadný prínos. "Skôr zvýrazňuje závislosť regiónu na ruskom plyne, pričom pre zvýšenie bezpečnosti dodávok je pre Eustream prioritou spomínaný koridor sever - juh, ktorý je podporovaný aj EK. South Stream chápeme ako primárne politicky motivovaný projekt a jeho realizáciu v plnej kapacite nevidíme ako potrebnú a vyžadovanú trhom," dodal Sedláček.

/Zdroj: TASR/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®