všetky novinkyNovinkyPraktické rady pre riešenie logistiky náhradných dielov

Množstvo výrobných podnikov čelí problémom s efektívnou správou majetku, zariadení a s riadením skladových zásob.

Zásoby materiálu a náhradných dielov  často viažu významnú časť finančných zdrojov spoločnosti. V závislosti od veľkosti podniku sa ich hodnota môže pohybovať v státisícoch až miliónoch eur. Efektívnym riadením zásob môžeme dosiahnuť značné finančné úspory s významným dopadom na hospodárske výsledky celého podniku. Na druhej strane, neefektívne riadenie vedie k hromadeniu nevyužiteľného materiálu, pričom pri poruche kriticky potrebný diel často chýba. To môže viesť k obrovským finančným stratám v dôsledku odstavenej výroby.

Určenie optimálnej ceny zásob vyžaduje individuálne posúdenie situácie každého klienta. Ak hladina bežných zásob materiálu pre údržbu (bez strategických náhradných dielov pre kritické zariadenia) prekračuje dvoj-trojnásobok priemernej mesačnej spotreby, niečo nie je v poriadku. V našich podmienkach sa často stretávame so situáciou, keď je nadzásoba nielen mnohonásobne vyššia ako bežná spotreba, ale dokonca má rastúcu tendenciu. Táto nadzásoba materiálu je častokrát obhajovaná požiadavkou na maximálnu dostupnosť materiálu. Žiaľ, skutočnosť je  taká, že príslušné náhradné diely v momente, keď sú potrebné, jednoducho na sklade nie sú. Ojedinelá nie je dokonca ani situácia, keď kvôli neprehľadnej evidencii nie je vôbec možné overiť  prítomnosť náhradného dielu na sklade.

Častými sprievodnými javmi sú jednak duplicity v evidencii (to isté je založené pod rôznymi číslami či názvami), ale aj nezodpovedný a nedostatočný opis materiálu (nevieme, čo sa pod daným názvom skutočne nachádza). Táto skutočnosť bráni zavedeniu centrálneho hladinového riadenia, pretože v týchto prípadoch nie je možné určiť, aká je skutočná zásoba daného materiálu na sklade. Materiál sa následne nakupuje nekoordinovane a neefektívne.

V momente, keď si podnik uvedomí neúnosnosť tejto situácie, manažéri sa často uchýlia k prvoplánovým a často nákladným investíciám do modernizácie skladovania spojenej s hĺbkovou inventarizáciou. Často sa pri tom zabúda na riešenie skutočných príčin tohto stavu. Situácia sa zdanlivo na krátky čas zlepší, ale o niekoľko rokov sa podnik dostane do podobného stavu ako na začiatku.

Ako to riešiť?
V prvom rade je treba si uvedomiť, že skutočne kvalitné riešenie materiálového hospodárstva je beh na dlhú trať. Nedá sa vyriešiť len vybavením skladov modernou technikou či zakúpením drahého softvéru na optimalizáciu zásob, ktorý sa často spolieha na vysokú kvalitu vstupných údajov.

Zabezpečenie dlhodobej kvality dát je však kľúčovým prvkom, ktorý často rozhoduje o úspechu či neúspechu takéhoto projektu.

Riešenie duplicít a nedostatočného opisu materiálu

Ideálne je evidovať okrem interne používaného názvu materiálu aj názvy podľa konkrétnych výrobcov a dodávateľov.

Riešenie nevyužiteľných zásob materiálu


Naše riešenie, postavené na platforme informačného systému XMatik®.NET, pozostáva z komponentov, ktoré majú za úlohu pomôcť pri tvorbe a trvalej udržateľnosti jednotného, kvalitného a prehľadného katalógu materiálu.

Využívame tu jedinečné prístupy ako:

(ako napr. hromadný import, validácia, hromadné presuny v katalógu a pod.).

XMatik®.NET okrem výpočtu optimálnych hladín obsahuje aj komplexný rezervačný a nákupný mechanizmus, pomocou ktorých zabezpečí včasnú rezerváciu materiálu alebo vytvorí požiadavku na jeho nákup. Rezervačný mechanizmus vyhodnocuje prioritu údržby, plánovaný čas realizácie, ale aj lokalitu výkonu údržby vzhľadom na umiestnenie skladu.

XMatik®.NET je možné prepojiť s už existujúcim systémom pre skladové hospodárstvo, alebo je možné ním existujúci skladový systém aj úplne nahradiť.

Pridanou hodnotou systému XMatik®.NET sú:


Naša ponuka zahŕňa nevyhnutné služby a podporu pre úspešné zvládnutie celého procesu:

 

celý článok, veľkosť: 154 kB

Zdroj: Riadenie a údržba priemyselného podniku, máj 2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®