všetky novinkyNovinkyOperátor trhu hovoril účastníkom IV Legal Energy Forum o výhodách fungovania denného a vnútrodenného trhu

Riaditeľ štátneho podniku Operátor trhu, Vladimir Jevdokimov, vystúpil na IV LEGAL ENERGY FORUM a vysvetlil účastníkom konferencie význam fungovania tejto spoločnosti.

Podľa V. Jevdokimova „Operátor trhu" funguje už štvrtý mesiac a vykazuje pozitívne výsledky pre štát. „Nemáme voči účastníkom trhu s elektrickou energiou žiadny dlh. Vďaka tomu, že naše fungovanie je postavené na stopercentných výpočtoch. Operátor trhu je prvý a jediný štátny podnik na Ukrajine, ktorý zaviedol a realizuje platby prostredníctvom ESCROU účtov. A predovšetkým, ktorého systém realizuje výpočty aj cez víkendy," povedal.

Dodal, že Operátor trhu realizuje nákup a predaj asi 40% z celkového množstva elektrickej energie spotrebovanej Ukrajinou. „Naši európski kolegovia zobchodujú na podobných typoch trhov raz tak menšie množstvá elektrickej energie,“ zdôraznil V. Yevdokimov.

V súčasnosti obchoduje s elektrickou energiou na platforme operátora trhu viac ako 300 spoločností. Je to pomerne veľký počet účastníkov, viac ako v niektorých európskych krajinách. A to hovorí o dôvere v operátora trhu ako spoľahlivého partnera, ktorý so 100% spoľahlivosťou počíta a eviduje daňové faktúry.

Táto činnosť spolu s implementovaným protikorupčným programom stavia organizátora trhu do pozície spoločnosti európskeho štýlu, ktorá zároveň spĺňa ciele nového vládneho programu, aby boli štátne podniky transparentné a inovatívne.

Zdroj: Market Operator, november 2019

Pôvodný text bol publikovaný v anglickom jazyku ako novinka na stránke spoločnosti Market Operator


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®